Publisert: 02. januar 2012
Seminar
SEMINARER: ACT-team er tverrfaglige team som arbeider aktivt oppsøkende utenfor sykehus, og som retter seg mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser. NAPHA har de siste to årene gjennomført 11 opplæringsseminarer for de nyetablerte ACT-teamene i Norge. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no.

Lær mer om oppsøkende ACT-team

Lær mer om oppsøkende ACT-team

NAPHA har i perioden 2009-2011 gjennomført 11 opplæringsseminarer for de nyetablerte ACT-teamene i Norge. Nå kan du lese om alle seminarene på psykiskhelsearbeid.no.

-Det første seminaret ble holdt i september 2009 for etablerere og ledere. Det hadde drøyt 40 deltakere. To år etter deltok cirka 100 ansatte og ledere fra 16 team og forprosjekter, skriver faglig rådgiver i NAPHA, Turid Møller Olsø, på psykiskhelsearbeid.no.

Bedt om å bistå

I Helsedirektoratets oppdragsbeskrivelse for 2009 ble NAPHA bedt om å bistå i arbeidet med opplæring av ACT-personell og etablering av nettverk. Som en følge av oppdraget har NAPHA gjennomført 11 faglige seminarer for ACT-team i perioden 2009-2011.

-Variert gruppe

-Mens man i 2009 sto i startgropa for etablering av teamene, kom deltakerne i 2011 fra en variert gruppe – alt fra nyetablerte team til de mer etablerte teamene, skriver Olsø.

Viderefører kontakt

Kontakten som er etablert på tvers av ACT-teamene gjennom seminarene tenkes videreført gjennom et ACT-nettverk.

ACT-team
  • Siden 2009 har det blitt etablert 12 ACT-team i Norge.
  • Dette er tverrfaglige team som arbeider aktivt oppsøkende utenfor sykehus, og de retter seg mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser.
  • Modellen har vært mye brukt i Storbritannia og USA, og det er dokumentert at behandlingsmodellen fungerer godt for den aktuelle brukergruppen.

Kommenter:

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen