Publisert: 11. januar 2012
Medisiner
VARIERT INFO: Legemiddelbruk mot psykiske lidelser, ungdoms trivsel på skolen, samt utbredelse av røyking og overvekt i din kommune sammenliknet med landsgjennomsnittet, er blant informasjonen du finner i Folkehelseinstituttets nylanserte folkehelseprofiler. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no.

Legemiddelbruk og trivsel i din kommune

Legemiddelbruk og trivsel i din kommune

Brukes legemidler mot psykiske lidelser mer eller mindre i din kommune enn i landet forøvrig? Dette er blant spørsmålene Folkehelseinstituttets nylanserte folkehelseprofiler gir svar på.

10. januar lanserte Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for alle landets 430 kommuner.

Dette kan du finne

Ved å søke på din kommune kan du blant annet finne ut dette:

  • Om flere eller færre personer i din kommune bruker legemidler mot psykiske lidelser enn i resten av landet.
  • Andel uføretrygdede under 45 år i din kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet.
  • Om ungdom i din kommune trives bedre eller dårligere på skolen enn det som er vanlig ellers i landet.
  • Tall for røyking og overvekt i din kommune sammenlignet med landsgjennomsnittet.

-De store linjene

-Profilene gir hver kommune de store linjene, sier direktør i Folkehelseinstituttet, Geir Stene-Larsen, til instituttets egen nettside.

Ny lov

Lanseringen av folkehelseprofilene har sammenheng med at den nye Folkehelseloven trådte i kraft fra 1. januar i år.

I den forbindelse har kommunene fått ansvar for å finne svar på disse to spørsmålene:

  • Hvordan er helsetilstanden hos innbyggerne i kommunen?
  • Hva bør kommunen gjøre for å forbedre den?

Kan fordype seg

-Jeg håper at folkehelseprofilene kan hjelpe kommunene til å finne de svarene de trenger. I tillegg får kommunene tilgang til Kommunehelsa statistikkbank. Her kan man gjøre oppslag og fordype seg i spesielle problemstillinger, sier Stene-Larsen.

Årlige oppdateringer

Folkehelsehelseprofilene er en unik rapport for hver enkelt av landets 430 kommuner. Temaene er valgt ut fra kjente folkehelseutfordringer, men innholdet i hvert temaområde vil likevel være preget av hva som er tilgjengelig statistikk på kommunenivå, skriver Folkehelseinstituttet på sin nettside.

Denne første utgaven som nå er lansert vil bli etterfulgt av årlige oppdateringer.

FOLKEHELSEPROFILER
Direktør i Folkehelseinstituttet, Geir Stene-Larsen.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen