Publisert: 17. januar 2012
Nettverk: Tone Andersen, nettverk for ledere i Psykisk helsetjeneste i Oslo (t.v.) og Bente Finnestrand, Namdalsnettverket
NETTVERK LÆRER AV HVERANDRE: Ulike nettverk møtes til diskusjoner i gruppe. Tone Andersen fra fagnettverk for ledere, Psykisk helse, Oslo (t.v.) og Bente Finnestrand, Namdalsnettverket. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen)

-Få mer ut av nettverksarbeidet!

-Få mer ut av nettverksarbeidet!

NAPHAs seminar for nettverk innen psykisk helsearbeid i dag skal gi deltakerne innblikk i hvordan nettverksarbeidet kan bli mer effektivt.

-Innen psykisk helsearbeid trenger vi arenaer der man får muligheten til å møtes, snakke og diskutere faglige spørsmål, sa NAPHA-leder Trond Hatling i dag, da han innledet et todagers seminar i Trondheim.

Nettverk som arena for læring, samhandling og kompetanseutvikling er tema for seminaret som NAPHA arrangerer. Målet er å dele erfaringer og å lære av hverandre.

Mange nettverk

-Noen nettverk arbeider systematisk med kompetanseutvikling, andre er ment for å gi faglig påfyll, og noen arbeider med å løse konkrete oppgaver. Ulike typer nettverk er vanlig i helse-og sosialsektoren og NAPHA er engasjert i nærmere 50 nettverk lokalt og nasjonalt, forteller faglig rådgiver i NAPHA, Petter Dahle.

-Tilbakemelding fra brukerne

Kathinka Solheim, som arbeider som veilednings- og oppfølgingslos ansatt i NAV, skal etablere og lede et nytt bydelsnettverk i Bergen med mål om å samhandle bedre om arbeid til mennesker med psykiske lidelser. Da er det nyttig å høre andres erfaringer, mener hun.

-Jeg vil ta med meg tips tilbake til nettverket mitt, og håper jeg kan få råd fra andre nettverk om hvordan vi bør strukturere oss. Jeg håper også  på å få noen innspill om hvordan vi kan dokumentere hvilken virkning nettverksarbeidet får for brukerne, sier hun.

Still kritiske spørsmål!

-Får vi et bedre tjenestetilbud av å jobbe i nettverk? spurte Tove Carstensen, faglig rådgiver i NAPHA, i foredraget hun holdt.

Hun trakk frem flere kritiske spørsmål som forskere og studenter har stilt: Stemmer det at nettverk økt læring og motivasjon? Er det sant at vi deler erfaringer og overfører gode eksempler i nettverk? Er dette nyttig bruk av tid og ressurser?

Utgangspunktet for etablering av nettverk er ofte eget behov for læring og erfaringsutveksling, men for de fleste er det et mål å øke kvaliteten i tjenestene, og gi brukerne et bedre tilbud.

-Risiko for å mislykkes?

Carstensen presenterte en litteraturoversikt og en fersk kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenteret som blant annet forteller at nettverksarbeid ikke nødvendigvis fører til kvalitetsøkning, f.eks hvis det mangler støtte fra ledelsen. 

Andre hindringer kan være:

 • en organisasjon som ikke i seg selv fremmer kvalitetsforbedring.
 • manglende dokumentasjon av arbeidet om er gjort.
 • team som dropper ut underveis.
 • at nettverksdeltakelse kan være kostbart i form av tid og eventuelt ressurser.

SE: Tove Carstensens foredrag med litteraturoversikten

-Lær av andre!

-Det finnes samtidig dokumentasjon på at visse kriterier bidrar til vellykket nettverksarbeid, sier Tove Carstensen. Hun henter fra litteraturen hun har gjennomgått:

 • God planlegg og organisering
 • Sterk forankring i egen organisasjon og en læringskultur som støtter opp om systematisk forbedringsarbeid.

LES MER: Læring i nettverk blir dokumentert

 

 

 

SEMINAR: Erfaringer fra nettverk innen psykisk helse
 • 17.-18. Januar, 2012
 • Representanter for 13 ulike nettverk innen psykisk helse er samlet.
 • Arrangør: NAPHA

Møter andre nettverk

Målet er at nettverkene skal:

 • kunne dele erfaringer med andre nettverk 
 • få tips om hvordan dere kan nettverksarbeidet videre.
 • gi innspill til hva kan bidra med i nettverksarbeidet lokalt.
MØTER ANDRE NETTVERKSLEDERE: Kathinka Solheim, Hordaland. (Over:) Tove Carstensen, faglig rådgiver i NAPHA (t.h.) i samtale med Kathinka Solheim.(FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen)

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen