Publisert: 20. januar 2012
Overbelastning
OVERBELASTET: -Mange pasienter opplever psykosebildene som kreative mestringsforsøk fra en overbelastet hjerne. Dette er en annen sykdomsforståelse, som medfører en ny måte å tenke helbredelsesprosess på, skriver Odd Volden. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no.

En annen sykdomsinnsikt

En annen sykdomsinnsikt

“Pasienten mangler sykdomsinnsikt” er ofte et argument for tvangsmedisinering. Men folk som har opplevd psykose mangler ikke alltid sykdomsinnsikt - de har kanskje en annen sykdomsinnsikt, skriver NAPHA-blogger Odd Volden i et nytt innlegg.

-I vestlig medisinsk tradisjon betrakter fagfolk psykose som en sykdom i sjelen som kan bekjempes med medisiner, men mange av pasientene deres føler intuitivt at dette ikke er hele sannheten, skriver Odd Volden i blogginnlegget "En annen sykdomsinnsikt ".

For lite oppdatert

I innlegget peker Volden på hvor viktig det er at fagfolk oppdaterer seg på brukernes perspektiver, og at dette skjer i for liten grad i dag.

-Sinn & Samfunn (SOS) er medlemsmagasinet til Mental Helse, landets største diagnoseuavhengige brukerorganisasjon på psykisk helsefeltet. SOS er en av de beste inngangsportene til brukerperspektivet på psykisk helsefeltet. Likevel er det mitt inntrykk at det ikke leses i nevneverdig grad av fagfolk, skriver Volden, som har gjort en undersøkelse av nettopp dette:

Trist resultat

-I en enkel undersøkelse jeg gjennomførte sammen med en kollega fra kontrollkommisjonen for et drøyt år siden, var det bare en av de seks sykehusenhetene vi undersøkte som hadde Sinn og Samfunn tilgjengelig for pasienter og fagfolk. Det trenger selvfølgelig ikke være representativt for feltet, men om det skulle være det, er det trist, mener Volden.

Ulik oppfatning

Han trekker frem psykose som en diagnose fagfolk og brukere kan ha ulik oppfatning av. Mens fagfolkene ifølge Volden ser på psykose som en sykdom i sjelen som kan bekjempes med medisiner, kan pasientene ha en helt annen forståelse:

Kreative mestringsforsøk

-Mange pasienter opplever psykosebildene som kreative mestringsforsøk fra en overbelastet hjerne. Dette er en annen sykdomsforståelse, som medfører en ny måte å tenke helbredelsesprosess på, skriver Volden.

Tidlig behandling

Tidlig behandling er viktig ut fra denne forståelsen, mener han.

-Med en sykdomsforståelse som betrakter psykose som et symptom på overbelastning er det viktig å komme så tidlig som mulig til behandling, for å forsøke å få fjernet eller bearbeidet traumer og stress, påpeker Odd Volden.

NAPHA-blogger Odd Volden.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen