Publisert: 27. januar 2012
Ålesunds ACT-team, Gardermoen 25. januar, 2012
ANBEFALER TRAFIKKLYSMODELLEN: ACT-teamet i Ålesund,(f.v.) Jo Edvin, Monica Kristiansen, Eldbjørg Vadseth, Therese Giske Søvik og Elena Shekovstova.

Gir brukerne rødt, gult eller grønt lys

Gir brukerne rødt, gult eller grønt lys

ACT-teamet i Ålesund bruker trafikklysmodellen for å prioritere det viktigste og vanskeligste når de planlegger.

-Rødt lys betyr at det er disse pasientene vi skal snakke mest om! forklarer Therese Giske Søvik, leder for ACT-teamet i Ålesund.

Therese Giske Søvik anbefaler trafikklysmodellen som et hjelpemiddel for ACT-team legger planer på møter. Modellen hjelper teamet til å fokusere riktig på de riktige pasientene/brukerne.

-Tidligere fikk vi ofte for dårlig tid på mandagsmøtene til å snakke om de siste pasientene på lista når vi startet øverst på lista for så å gå nedover.

Hentet fra Storbritannia

ACT-teamet i Ålesund fikk kjennskap til modellen da de hospiterte hos Paul Harpers team i Stoke, Trent i Storbritannia høsten 2010.

På NAPHAs samling for ledere av ACT-team på Gardermoen 25. Januar, ga Giske Søvik en oversikt over modellen og delte noen erfaringer.

Dette er trafikklysmodellen

Traffiklysmodellen beskriver situasjonen ulike brukere er i i form av fargesoner: Rød, gul, grønn og svart. Disse krever ulik oppmerksomhet og ulike kombinasjoner av tjenester og hjelp. I løpet av uka kan en bruker flyttes fra grønt til rødt lys, men kun på mandagsmøtene kan noen flyttes "ned" til grønt.

Svart betyr innlagt

Svart beskriver pasienter som er innlagt. Disse blir fulgt opp med ukentlige besøk, samtidig som det forberedes tiltak for å gjøre det lettere for dem å komme ut/hjem igjen.

Rødt lys for krise

Rødt lys beskriver brukere med omfattende behov som ikke blir tatt hånd om. De kan være personer er i krise eller f.eks i fare for skade seg selv eller andre, har ustabil bobel eller nekter å ta i mot medisiner eller noen annen noen form for helsetjenester.  

Gult lys for uavklart

Ved gult lys er situasjonen uavklart.

-Under samlingen på Gardermoen ble det trukket frem et godt eksempel: Hvis en bruker som i lang tid har fått angstdempende legemidler, skal trappe ned medisinbruken, er det en risiko for at han eller hun kan havne i krise. Vi vet ikke om det kommer til å skje, men det er en fare for det. Situasjonen er uavklart, altså gult lys, teamet må være beredt, forteller Gaute Strand, faglig rådgiver i NAPHA.

Grønt lys for stabilt

Brukere som i en mer stabil situasjon, som mottar tjenestene de blir tilbudt og som kan være klare til å overføres til andre helsetjenester, får grønt lys.

-Vi snakker selvfølgelig om dem som har fått grønt lys også, men bruker mindre tid målt i minutter og setter inn færre nye tiltak, forteller Therese Giske Søvik.

På denne måten får teamet prioritert drøftingen av saker der mange tjenester skal kombineres.

-Motiverer teamet

Trafikklysmodellen virker også motiverende på teamet.

-Når en pasient kan flyttes fra rødt lys til grønt lys, gjør det noe med oss. Det blir synlig at vi har lykkes med noe, når det synes på tavla!

-Lærerikt!

Diskusjonen om hva rødt eller grønt lys innebærer er i seg selv verdifull for teamet, mener Gaute Strand.  

-Bare det å utarbeide kriterier og gi modellen innhold, kan i seg selv bidra til større forståelse for jobben man gjør i et ACT-team. ACT skal jo være noe annet enn den tradisjonelle formen for hjelp, sier Gaute Strand, faglig rådgiver i NAPHA.

Jobber mer konstruktivt

Gaute Strand tror også møtene blir mer effektive, det reduserer tiden som kan gå med og skli ut i historiefortelling.

-Med trafikklysmodellen blir det et skarpere fokus på det som skal gjøres, sier han.

Flere foredrag om ACT

NAPHA har tidligere arrangert tilsammen 11 samlinger som et kompetansehevende prosjekt for ACT-team i Norge. En oversikt over seminarene med alle foredragene er lagt ut i kunnskapsbasen Psykiskhelsearbeid.no.

 

Trafikklysmodellen
  • Hjelpemiddel for arbeidet i et ACT-team
  • Bidrar til fokus på de riktige pasientene
  • Bidrar til strukturerte mandagsmøter
  • Les presentasjonen fra ACT-teamet i Ålesund: Trafikklysmodellen v/Therese Giske Søvik

Kommenter:

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen