Publisert: 01. mars 2012.   Endret: 02. juli 2020
Svein Øverland

REDUSERE AFFEKT: -Vi må ha fokus på å identifisere og redusere affekten som kommer forut for selvskadingen, og på å avdekke og forbedre ferdigheter som er like effektive som eller bedre enn selvskading, sier psykologspesialist Svein Øverland. FOTO: Privat.

-Må identifisere negative selvinstruksjoner

-Må identifisere negative selvinstruksjoner

-Vi som terapeuter må hjelpe mennesker som skader seg selv til å identifisere de negative instruksjonene de gir seg selv, slik at de kan bli i stand til å stoppe negative tankemønstre på et tidlig stadium, mener psykologspesialist Svein Øverland.

"Selvskading og negative selvinstruksjoner" var tittelen på et foredrag Svein Øverland holdt under en konferanse i Trondheim 1. mars, i anledning Verdensdagen mot selvskading.

-Kritisk til egne tanker

-Terapeuter må formidle til mennesker som skader seg selv at de ikke er dumme eller svake. Vi må lære pasientene å være kritiske til sine negative tanker om seg selv, sier Øverland.

-Ikke konkludér for raskt

Han understreker at det på samme måte er viktig at terapeuten er kritisk til sine egne tolkninger av pasienten.

-Skader pasienten seg selv i et rop om hjelp, eller for å ta livet sitt? Det er viktig å ikke konkludere for raskt som terapeut, og å bruke tid på å bli kjent med pasienten, mener Øverland, som selv bruker metoden dialektisk atferdsterapi i sitt arbeid med mennesker som skader seg selv.

Tankene bak viktigst

For å vurdere selvmordsfare mener Øverland at det ikke er omfanget av selvskadingen som er det sentrale, men tankene bak som er viktige å få tak i.

-Det er ikke dybden i kuttene eller antall centiliter blod som er avgjørende, men hvilke tanker pasienten har om seg selv, sier Øverland.

Finne alternativer

Han fremhever at de fleste opplever at selvskading hjelper mot ekle tanker.

-Da er vi dum som terapeuter hvis vi mener at de bare skal gi fra seg dette verktøyet. Vi må ha fokus på å identifisere og redusere affekten som kommer forut for selvskadingen, og på å avdekke og forbedre ferdigheter som er like effektive som eller bedre enn selvskading, mener han.

-Spionere på egne tanker

Skam er en sentral følelse blant mange som skader seg selv.

-Pasienten må lære å spionere på egne tanker. Spørsmål man må stille seg er hva som utløser skamfølelsen, hvordan er den umiddelbare opplevelsen av skammen og det påfølgende forsøket på å håndtere skammen, sier Øverland.

Fest-eksempel

Han trekker frem et eksempel på en jente på fest, som opplever tilstedeværelse av mange jenter som en trussel i forhold til at noen kan kapre kjæresten hennes.

-Er jeg bra nok, kan være en første negativ selvinstruksjon. Kjæresten min smiler til andre, de andre er kulere enn meg, kan være neste selvinstruksjon. Kjæresten min glemmer meg, han synes jeg er kjedelig, kan følge deretter, beskriver Øveland.

Tolkninger - ikke fakta

Ikke alle er klar over at de gir seg selv slike selvinstruksjoner.

-Terapeutens rolle blir å hjelpe pasienten til å identifisere slike negative selvinstruksjoner hos seg selv, og til å forstå dem som ens egne tolkninger og ikke objektive sannheter, påpeker han.

Hva fungerte?

Han understreker også viktigheten av å ta tak i hva som skjedde de gangene en situasjon ikke har endt med selvskading.

-Hva gjør vi som terapeuter når ingenting negativt skjer? Ofte gjør vi ingenting, selv om det er her nøkkelen til bedring ligger. Hvilke positive instruksjoner ga du deg selv som gjorde at du ikke endte opp med å skade deg selv denne gangen? Slike spørsmål må vi stille, for å styrke personens egen bevissthet om hva det var som fungerte, sier Øverland.

Mestringsskjema

Som hjelpemiddel bruker Øverland et mestringsskjema som pasientene fyller ut. Dette er noen spørsmål de da bes om å svare på:

  • I hvilke situasjoner kan jeg miste kontroll?
  • Hva er første varsel på at kontrollen blir mindre?
  • Hva er det verste som kan skje?
  • Hva er det jeg gjør som hindrer at jeg mister kontrollen?
  • Hvem kan hjelpe meg, og hvordan?

Når ord ikke er nok

Ofte er de negative selvinstruksjonene vanskelige å sette ord på. 

-Språket vårt er ofte ikke komplekst nok til at vi kan finne dekkende ord for det vi føler. Med mine pasienter jobber jeg derfor ofte med andre uttrykksformer enn den rene samtalen, som å be dem tegne det de føler eller skrive et dikt om det, sier han.

VERDENSDAGEN MOT SELVSKADING
SNAKKET OM SELVSKADING: Psykologspesialist Svein Øverland. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen