Publisert: 13. april 2012
Troms folkehelseprofil
TRIVSEL OG MEDISINER: Søker du på Troms fylke, finner du ut at ungdom trives dårligere på skolen der enn ellers i landet. Men færre personer enn ellers i landet bruker legemidler mot angst, depresjon og andre psykiske lidelser i Troms. FOTO: Folkehelseinstituttet.

Sjekk den psykiske helsen i fylket ditt

Sjekk den psykiske helsen i fylket ditt

I januar kom oversikt for kommunene. 12. april ble det også mulig å få fylkesvis oversikt over bruk av legemidler mot angst og depresjon, ungdoms trivsel og andre indikatorer på psykisk helse.

-På samme måte som for kommunene presenterer folkehelseprofilene for fylkene viktige folkehelseutfordringer, men nå på fylkesnivå, sier avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, Else-Karin Grøholt, til instituttets nettside.

Sammenlign fylker

Ved å søke i de nye fylkesvise folkehelseprofilene får du oversikt over blant annet den psykiske helsen i befolkningen.

Du kan både sammenligne de ulike fylkene med hverandre, og de enkelte kommuner med hverandre og med fylkene.

Dette får du vite

Blant det du får vite ved å søke i profilene er:

  • Om flere eller færre personer i ditt fylke bruker legemidler mot psykiske lidelser enn i andre fylker.
  • Andel uføretrygdede under 45 år i ditt fylke sammenlignet med landsgjennomsnittet.
  • Om ungdom i ditt fylke trives bedre eller dårligere på skolen enn det som er vanlig ellers i landet.
  • Tall for røyking og overvekt i ditt fylke sammenlignet med landsgjennomsnittet.
FOLKEHELSEPROFILER
LANSERTE NY HELSEPROFIL: Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Else-Karin Grøholt .

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen