Endret: 25. april 2012
Arild Schillinger
–Medisinske «sannheter» har en kort halveringstid. Derfor må retningslinjer stadig revideres, sier psykiater Arild Schillinger. FOTO: Bjørn Kvaal.

Nye metoder og medikamenter kan gi avvik

Nye metoder og medikamenter kan gi avvik

Nye medisiner og ny forskning kan føre til at Helsedirektoratets retningslinjer ikke alltid skal følges. – Men da må det journalføres som avvik.

Det sier psykiater Arild Schillinger ved Sykehuset Østfold. Han har i mange år jobbet med pasienter med sammensatt problematikk innen rus og psykisk helse.

Åpner for skjønn

Han hilser den nye ROP-retningslinjen velkommen.

–Men hva gjør du hvis du mener at din egen praksis er bedre enn det retningslinjen legger opp til?

–Retningslinjene gir rom for bruk av eget skjønn. Men dersom man velger å ikke følge anbefalingene, må det journalføres som et avvik med en god faglig og dokumentert begrunnelse for hvorfor man ikke følger anbefalingene. «Skal»-anbefalinger bør man som regel ikke fravike, sier Schillinger.

Kort halveringstid

Retningslinjene bygger på eksisterende erfaringer, praksis og kompetanse.  Fagfeltet er i stadig utvikling. Medisinske «sannheter» har en kort halveringstid.

Nye metoder og medikamenter er en ikke uvanlig grunn til avvik.

-Uavklarte gråsoner

–Andre ganger ender man opp i uavklarte gråsoner, der hverken forskrifter eller retningslinjene gir entydig svar. For eksempel er det ikke helt bastante grenser for hva som er en ROP-pasient eller ikke. Her vil ulike tolkninger kunne føre en på kant med retningslinjen. I slike tilfeller er det viktig å begrunne sine valg godt, sier Schillinger.

-Er et hovedredskap

–Kommer du til å bruke andre metoder enn det ROP-retningslinjen legger opp til?

–Retningslinjene er satt sammen av et bredt panel med erfarne klinikere, og har kommet for å bli. Kunnskapsgrunnlaget som retningslinjene baserer seg på var det beste vi hadde på tilblivelsespunktet. Det betyr ikke at retningslinjen er perfekt, men det er viktig å bruke retningslinjen som et hovedarbeidsredskap. Først da kan vi skape en kompetansebase som i neste omgang kan føre til revisjon av retningslinjen, sier Schillinger.

Årlig revisjon

Revisjon av kunnskapsgrunnlaget vil skje årlig, men en fullstendig revisjon basert på erfaringer, praksis og kompetanse vil ikke skje før om fem år. En elektronisk retningslinje, slik ROP- retningslinjen er, gir større fleksibilitet med tanke på revisjon av kunnskapsbasen, og er mer oppdatert enn retningslinjer i papirversjon.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen