Publisert: 07. mai 2012
Styret i NFPH 2012
ENGASJERTE: Det nye styret i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid. (F.v.) Sekretær Mariam Kabia Agyemang, leder Sigrid Ramdal, nestleder Trude Klevan og kasserer Joakim Serpinsky. I tillegg sitter Tore Dag Bøe (ikke på bildet) i styret som representant for Tidsskrift for Psykisk Helse.

-Vil skape engasjement

-Vil skape engasjement

Nytt styre i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid vil satse på synlighet i media, innspill til myndighetene gjennom høringsuttalelser, skrivekurs for egne medlemmer og å fremme likestilling av fag- og brukerkunnskap.

-Vi vil skape engasjement hos medlemmene våre, sier den nye lederen i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid (NFPH), Sigrid Ramdal, til napha.no.

-Utfyller hverandre

Nytt styre i NFPH ble valgt den 2.mars 2012.

-Vi utfyller hverandre på kunnskap, sier Ramdal på spørsmål om styrets sterke sider.

De nye styremedlemmene har bakgrunn fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten, samt brukererfaring. I foreningens vedtekter heter det at ett av styremedlemmene skal representere brukerperspektivet.

I styret sitter i tillegg en representant for Tidskrift for Psykisk Helsearbeid, Tore Dag Bøe.

Vil vokse

-Vi ønsker å være en forening for alle med interesse for psykisk helsearbeid, sier Ramdal. Foreningen retter seg både mot brukere og de som jobber innenfor psykisk helsearbeid.

NFPH er en liten forening, stiftet i 2009 med utspring i høyskolemiljøene. Den har i dag  cirka 80 medlemmer, men ønsker å vokse.

Høres av myndighetene

Foreningen drives på frivillig basis, og er høringsinnstans for statlige myndigheter i spørsmål knyttet til psykisk helsearbeid.

-Vi vil konsentrere oss om å levere høringsuttalelser, sier Ramdal, og forteller at NFPH vil ha en høringsgruppe hvor medlemmer kan være med å skrive foreningens høringsuttalelser.

Ut i media

Det nye styret planlegger også en skrivegruppe for medlemmene sine. Skrivegruppen skal jobbe med å nå ut i media gjennom kronikker og andre innlegg.

Ramdal har allerede nådd ut i Dagsavisen med et innlegg om tvangslovgivningen innen psykisk helsevern.

Fag- og brukerkunnskap likestilt

-Det er mange måter å forstå psykisk helsearbeid på, slår Ramdal fast. Videre påpeker hun at NFPH vil jobbe for bevisstgjøring om ulike forståelser av psykisk helsearbeid.

Ramdal er selv i ferd med å utdanne seg til psykolog, og har også brukererfaring. Hun er klar på at brukerperspektivet skal vektlegges av NFPH. Blant annet jobber NFPH aktivt med å likestille fagkunnskap og brukerkunnskap.

Alternative hjelpetilbud

-Det er ikke bare psykiatri, sier Ramdal, og påpeker at NFPH også jobber for å etablere alternative hjelpetilbud.

-Det er vikitg å ikke glemme hverdagskonteksten, fremhever Ramdal som mener at arbeid med psykisk syke ikke bare skal dreie seg om behandling.

Kurs

NFPH planlegger også å avholde skrivekurs for sine medlemmer for å styrke arbeidet i aktivitetsgruppene.

Styret har også ideer om å holde et kurs om stemmehøring.

Informasjon om foreningens kurs og aktiviter finnes på NFPHs blogg.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen