Publisert: 04. juni 2012
Nasjonal LMS-konferanse
HISTORISK: Tidenes første nasjonale konferanse om utvikling av kommunal lærings- og mestringsvirksomhet ble holdt i Trondheim 31.mai-1.juni. Der ble en ny psykisk helse- og ruskartlegging lagt fram. FOTO: Gunn Kvalsvik/Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring.

Flest mestringstilbud til pårørende

Flest mestringstilbud til pårørende

Pårørende er målgruppe for flest av de 189 tilbudene som landets lærings- og mestringssentre gir innen psykisk helse- og rusfeltet. Barn, eldre og pasienter må satses mer på, avdekker ny rapport.

-Det er godt å se at det er et bredt og variert tilbud nasjonalt innen psykisk helse og rus ved lærings- og mestringssentrene. Samtidig ser vi at det er for stor variasjon i hva slags tilbud du finner hvor, og hvilke grupper som får tilbud, sier Siw Bratli i Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS), til napha.no.

Kartla tilbud

58 av landets totalt 63 lærings- og mestringssentre har deltatt i en undersøkelse av hvilke tilbud som finnes ved sentrene innen feltet psykisk helse og rus.

Resultatene ble presentert under tidenes første nasjonale konferanse om utvikling av kommunal lærings- og mestringsvirksomhet, holdt i Trondheim 31. mai-1. juni.

Funnene

Dette er noen av funnene i kartleggingen:

 • 189 tilbud innen psykisk helse og rus finnes til sammen ved de 58 av totalt 63 lærings- og mestringssentrene som svarte i undersøkelsen.
 • 14 sentre rapporterte at de ikke har lærings- og mestringstilbud innen feltet psykisk helse og rus.
 • I Helse Sør-Øst finnes totalt 70 tilbud innen psykisk helse og rus. Det utgjør 37 prosent av alle LMS-tilbudene i helseregionen. Tilsvarende tall for Helse Nord er 11 prosent.
 • 89 av tilbudene går på tvers av diagnoser, mens 81 er orientert mot en spesifikk diagnose.
 • Flest tilbud finnes for gruppene ADHD (30) og rusrelatert problematikk (27).
 • Foresatte og foreldre som pårørende har flest tilbud (66), mens pasientene selv har 36 tilbud.
 • 125 av tilbudene er for voksne i alderen 18-63 år. Kun fire tilbud gjelder eldre over 63 år, og 29 tilbud er for barn og unge i alderen 1-17 år.
 • Omtrent halvparten av tilbudene er etablert og gjennomført i samarbeid med kommunalt personell. Dette kan være representanter fra psykisk helsetjeneste, NAV eller fastlegekontor.
 • 79 prosent av tilbudene krever ikke henvisning fra lege.

-Må styrke satsingen

-Som kompetansesenter vil vi anbefale å styrke satsingen for unge og eldre. Dette er grupper som vi av erfaring vet ikke sine fremmer sine behov like sterkt som voksne, mener Siw Bratli i NK LMS.

Tilbud i poliklinikk

Lærings- og mestringssentrene er ifølge lovverket pålagt å ha tilbud til både pårørende og pasienter. Likevel er kun 20 prosent av det totale tilbudet innen psykisk helse og rus rettet mot pasienter.

Feltets tradisjon for å gi gruppepolikliniske mestringstilbud som del av behandlingstilbudet for inneliggende og polikliniske pasienter, pekes i rapporten på som en mulig årsak til dette.

-Kan være supplerende

Det samme gjelder for barn og unge, som også ofte tilbys polikliniske gruppetilbud med mestringsfokus som del av deres behandlingstilbud. Siw Bratli tror lærings- og mestringstilbud i flere tilfeller kan komplettere behandlingstilbudet.

-Vi kan for eksempel vise til gode LAR-tilbud, som kan være supplerende til sykehusenes tilbud, sier Bratli.

Prosjekt for unge

NK LMS bidrar nå selv med et utviklingsprosjekt som heter Ung, medvirkning og mestring.

-Prosjektet skal bidra til å utvikle tilbud ved lærings- og mestringssentrene for ungdom og deres foreldre og foresatte, og styrke kompetansen hos fagpersonell i møte med ungdom, forteller hun.

Historisk konferanse

Landets første lærings- og mestringssenter ble opprettet for 15 år siden, og da med forankring i spesialisthelsetjenesten. Med Samhandlingsreformen til grunn deltok sist uke nær 170 personer på den første nasjonale konferansen knyttet til lærings- og mestringstjenester i kommunal regi.

-Konferansen hadde stor betydning. Det var en markering av at samhandlingsreformen nå er i gang. Lærings- og mestringssentrene har til nå vært knyttet til spesialisthelsetjenesten og sykehusene. Nå skal aktiviteten i tillegg styrkes ute i kommunene, sier Bratli.

Bred deltakelse

Hun er også godt fornøyd med sammensetningen av deltakere på konferansen.

-Det var en god variasjon av fagmiljøer fra både spesialisthelsetjeneste, kommuner, brukerorganisasjoner, fra somatikken og fra psykisk helse- og rusfeltet, mener hun.

Lærings- og mestringssentre
 • Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass for helsepersonell, erfarne brukere, pasienter og deres pårørende.
 • LMS-ene arbeider for at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere langvarig sykdom og helseforandringer.
 • I Norge finnes 63 lærings- og mestringssentre.
 • 58 av sentrene har deltatt i en undersøkelse om tilbud innen psykisk helse- og rusfeltet.
 • Undersøkelsen ble lagt fram på en lærings- og mestringskonferanse i Trondheim 31. mai-1.juni.

 

PRESENTERTE KARTLEGGING: F.v. Siw Bratli, Sindre Børke (ny leder) og Sigrid Bøthun i Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen