Endret: 28. juni 2012
Trygve Slagsvold Vedum
DOBLING: -Antallet Inn på Tunet-gårder er doblet de siste sju årene. 1100 gårder tilbyr i dag tjenester til en rekke samfunnssektorer, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. FOTO: Landbruks- og matdepartementet.

Grønn omsorg på nordisk dagsorden

Grønn omsorg på nordisk dagsorden

27. juni ble grønn omsorg, eller Inn på tunet som det heter i Norge, for første gang satt på dagsorden av de nordiske ministrene for fiskeri, jordbruk, næringsmiddel og skogbruk.

I sin innledning til nordisk fagseminar om grønn omsorg i Trondheim 27. juni, pekte landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum på at behovet for tilbud innen grønn omsorg er stort. 

1100 gårder

Dette gjelder spesielt i den eldre og den yngre delen av befolkningen, og interessen har økt enormt de siste årene.

-Antallet Inn på Tunet-gårder er doblet de siste sju årene. 1100 gårder tilbyr i dag tjenester til en rekke samfunnssektorer. 77 kommuner satser på egne utviklingsprosjekter gjennom Inn på tunet-løftet og flere departementer har samarbeidet om en ny nasjonal strategi for Inn på tunet, sier Vedum til departementets nettside.

Etterspurt tilbud

Inn på tunet-tilbud retter seg mot en rekke målgrupper, deriblant mennesker med psykiske lidelser.

Forskning viser at det er mye god terapi og helse knyttet opp mot gården og dyr og aktiviteter der, skriver departementet.

-Dagens seminar skal gi oss en oversikt over arbeidet med grønn omsorg i de nordiske landene, og stake ut veien for et fruktbart samarbeid videre. Samfunnet etterspør disse tilbudene, og landbruket har virkelig noe å bidra med, sa landbruks- og matministeren under det nordiske ministermøtet.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen