Publisert: 24. august 2012
Fra rettssaken etter 22. juli
PÅPEKT LENGE: -Representanter for fagfeltet har siden Reitgjerdets nedleggelse påpekt problemer med lovgivningen og problemer med gjennomføring av rettspsykiatriske observasjoner, skriver kronikkforfatterne, i anledning debatten om rettspsykiatri som har fulgt 22.juli-retttssaken. FOTO: www.colourbox.com.

Norsk rettspsykiatri - i krise eller bare oversett?

Norsk rettspsykiatri - i krise eller bare oversett?

-Tiden er nå overmoden for at ansvarlige politikere tar tak i de lenge påpekte problemene knyttet til rettspsykiatri og gjennomføringen av judisielle observasjoner, skriver ledere ved tre kompetansesentre for sikkerhets-,fengsels- og rettspsykiatri.

-Representanter for fagfeltet har siden Reitgjerdets nedleggelse påpekt problemer med lovgivningen og problemer med gjennomføring av rettspsykiatriske observasjoner. Det meste som har fremkommet som kritikk under rettssaken har vært reist av fagfeltet selv gjentatte ganger, år etter år.

Det skriver Roger Almvik, Ingar Tufte og Siri Nome i kronikken Norsk rettspsykiatri - i krise eller bare oversett?

-Sviktende grunnlag

De tre kronikkforfatterne er ledere ved kompetansesentrene for sikkerhets-,fengsels- og rettspsykiatri, SIFER.

De omtaler debatten rundt rettspsykiatri, som har vært sentral i pressedekningen av rettssaken mot Anders Behring Breivik:

-Mye kan sies om pressens dekning av den rettspsykiatriske delen av denne saken. Ord som krise er blitt brukt og noen av rettens aktører, som er bedt om å utføre et oppdrag eller verv på vegne av oss alle, har tidvis blitt angrepet på sviktende grunnlag. Mest påfallende dog er at den fjerde statsmakt i så liten grad har rettet oppmerksomheten mot dem som er ansvarlige for dagens praksis, vilkår og lovgivning: politikerne, mener de tre kronikkforfatterne.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen