Publisert: 11. september 2012
F.v. Håvard Hådem, Anne Grethe Klunderud og Gunnar Brox Haugen i NAPHAs referansegruppe
Ønsker at psykisk helsearbeidere blir mer synlige i den offentlige debatten: F.v. Håvard Hådem, Anne Grethe Klunderud og Gunnar Brox Haugen i NAPHAs referansegruppe. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Vil gjøre psykisk helse mer synlig i media

Vil gjøre psykisk helse mer synlig i media

Deltakere i NAPHAs referansegruppe ønsker at fagfolk innen psykisk helsefeltet blir mer aktive og synlige i media. De mener NAPHAs skrivekurs kan være et fint springbrett.

-Å få flere stemmer fra psykisk helsefeltet ut til folk og politikere kan bli en folkeopplysende motvekt til medias ofte negative fokus på psykisk helse gjennom volds- og drapssaker.

Det mener daglig leder ved Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser (SEPREP), Gunnar Brox Haugen.

Samling i Trondheim

Haugen er med i en referansegruppe som skal gi innspill til NAPHAs arbeid. 11.-12.september deltar han på et seminar for ansatte i NAPHA og deltakere i referansegruppa, arrangert i Trondheim.

Skrivekurs en suksess

Skrivekurs ble under seminaret presentert som ett av tre eksempler på aktiviteter som NAPHA har lyktes med i lys av senterets oppdrag om å dokumentere og formidle kompetanse. De åtte skrivekursene senteret så langt har arrangert har blant annet gitt disse resultatene:

  • 45 praksisartikler skrevet av fagfolk innen psykisk helsefeltet, publisert på kunnskapsbasen psykiskhelsearbeid.no.
  • Gode tilbakemeldinger fra deltakerne, som ofte sier at kursene har hjulpet dem til å formidle kunnskap som vanligvis bare overføres muntlig.

-Trenger kunnskap

Noen av deltakerne i referansegruppa mener kursene i enda større grad kan bidra til at fagfeltet når ut med kunnskap til allmenheten- ikke bare internt i fag- og brukermiljøet gjennom NAPHAs nettsider.

-Folk og politikere trenger mer kunnskap om psykisk helse. For eksempel få vite hvilke tidlige kjennetegn man skal se etter for å oppdage depresjon eller andre lidelser i sin nærmeste krets, sier deltaker i NAPHAs referansegruppe og kommunepsykolog i Skedsmo, Håvard Hådem.

Gode tilbakemeldinger

Han nevner et eksempel fra sin egen kommune, der psykisk helsetjeneste fikk spalteplass i kommunens egen gratisavis til å presentere sitt tilbud.

-Vi fikk veldig mange tilbakemeldinger om at folk hadde lest det og syntes informasjonen var interessant, sier Hådem.

Inn i utdanning

Det ble under seminaret diskutert hvordan skrivekursdeltakerne kan inspireres til å fortsette å formidle fra feltet, også en stund etter at de har deltatt på skrivekurs.

-Jeg mener skrivekursene kunne blitt en del av utdanningene som SEPREP tilbyr. Da kan man få et miljø innen fagfeltet som fortsetter å produsere tekster om sin praksis over lengre tid, og som dermed bidrar til å løfte feltet, mener Anne Grete Klunderud, landsleder i brukerorganisasjonen Mental Helse og medlem i NAPHAs referansegruppe.

11 ACT-samlinger

Et annet suksesseksempel NAPHA presenterte under seminaret var senterets ansvar for opplæring og etablering av faglige nettverk for ACT-teamene.  

-Vi har kjørt 11 samlinger for ACT-teamene som alle har gått over to dager. Evalueringer fra deltakerne forteller at samlingene har vært nyttige faglige og sosiale arenaer for erfaringsutveksling mellom teamene. Jeg tenker at NAPHA har bidratt til å tråkke opp stien litt for denne relativt nye tjenesten sammen med ACT-teamene, sier faglig rådgiver i NAPHA, Gaute Strand.

Han er også godt fornøyd med at både Helsedirektoratet og miljøer som forsker på ACT-teamene har deltatt på samlingene.

-Inne i 50 nettverk

Det tredje og siste suksesseksempelet NAPHA presenterte var arbeidet med å utvikle nye og videreutvikle eksisterende kompetansenettverk.

-Vi har vel vært inne i omtrent 50 nettverk de siste to årene. Gjennom dette har vi opparbeidet mye erfaring om hva som fungerer og ikke i nettverksarbeid. Denne kunnskapen bringer vi med oss inn i nettverkene, noe vi får veldig gode tilbakemeldinger på, sier nestleder i NAPHA, Petter Dahle.

Brukermedvirkning på Hinna

Referansegruppa fikk også møte en gjeng som har fått en høy stjerne hos NAPHA.

Bjarne Johansen, Stig Erlend Midtgård, Kjartan Mølstrevold og Per Kristian Sættem, alle ledere ved hvert sitt bofelleskap på Hinna i Stavanger, tar for eksempel brukerne med på råd når de ansetter nye folk.

De fortalte hvordan revovery-tankegangen høyner kvaliteten og skaper meningsfulle og spennende aktivitetstilbud.

-Ut av egen komfortsone

Filmer skapt av Dynamitt Filmteam, pølser produsert av Mikropølseriet, egne nettsider, fotballcup og korkonserter på torget er aktiviteter der hjelpere og brukere deltar på lik linje.

-I slike tilfeller kan det være de ansatte som må bevege seg ut av sin egen komfortsone. Det gjøre vi hele tiden, og jeg synes det er greit. Brukerne må jo det hele tiden, og da er det godt å selv kunne være en av dem som må utfordre seg selv, sier Kjartan Mølstrevold, som leder et bofelleskap og aktivitetsenteret Kulturaktiviteten på Hinna.

PRESENTERTE SKRIVEKURS-SUKSESS: F.v. Gaute Strand og Ragnhild Krogvig Karlsen.

Kommenter:

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen