Publisert: 03. oktober 2012
Samtale
DEN GODE SAMTALEN: -Hva kan vi ta tak i, hvordan kan vi gjøre det enklere for deg å være på jobb? Deltakerne sier at kursene har gjort at de tør å stille disse spørsmålene i større grad, forteller fagansvarlig for "Sees i morgen!"-kursene i NAV, Janne Ursin. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

29 000 kurset i arbeid og psykisk helse

29 000 kurset i arbeid og psykisk helse

På snaut tre år har 29 000 arbeidsgivere, verneombud, tillitsvalgte og helsepersonell vært gjennom NAVs kurspakke om arbeid og psykisk helse, kalt "Sees i morgen!".

-Vi er veldig fornøyd med at det har vært så god etterspørsel i alle fylker. Ledere som har deltatt på kurs har syntes de har vært så bra at de har sendt andre ledere på kurs, sier fagansvarlig for "Sees i morgen!" i NAV, Janne Ursin.

For ledere og tillitsvalgte

Siden 2009 har NAVs 19 fylkesvise arbeidslivssentre tilbudt "Sees i morgen!"-kurs. Kursene gir aktører i arbeidslivet kunnskap om hvordan de kan møte medarbeidere med psykiske helseproblemer. I målgruppen er både ledere med personalansvar, verneombud, tillitsvalgte og HR-medarbeidere.

29 000 har deltatt på tilsammen 841 kurs så langt.

Mer kunnskap - endrede holdninger

-Vi ser på tilbakemeldinger fra arbeidsgivere som har deltatt på kurs, at de er blitt mer åpne for å ansette mennesker med psykiske lidelser. Vi ser også at de har fått en kunnskap som har gjort dem tryggere på hvordan de skal jobbe for beholde medarbeidere som sliter med psykiske helseproblemer, understreker Ursin.

Kurspakken tilbys ved arbeidslivssentrene i alle landets 19 fylker. Pakken består av både grunn- og fordypningskurs.

Seks grunntema

Det seks timer lange grunnkurset tar for seg disse seks temaene:

 • Arbeidets betydning for den psykiske helsen
 • Psykiske helseproblemer og konsekvenser for jobb
 • Roller og ansvar: Leder, tillitsvalgt og verneombud
 • Den nødvendige og gode samtalen
 • Et psykisk helseperspektiv på det inkluderende arbeidsmiljøet
 • NAV sine virkemidler. Hva kan NAV tilby i vårt fylke?

Fire fordypningstema

Fordypningsdelen består av disse fire kursene:

 • Samtalemetodikk
 • Kriser og stressmestring
 • Konflikthåndtering og kommunikasjon
 • Rus og avhengighet

Likt opplegg en suksessfaktor

Ursin mener en viktig suksessfaktor har vært at de tilsammen rundt 100 kurslederne har fått grundig og lik opplæring.

-I starten var innholdet i kursene veldig forskjellig rundt om i landet. Vi laget derfor et ressurshefte for kursledere for "Sees i morgen!", med fyldig bakgrunnsstoff på alle temaene i grunnkursene. Det gjør at vi nå kan gi et enhetlig tilbud i hele landet, der kursene inneholder de samme temaene, sier Janne Ursin.

REMA 1000 og helsepersonell

-Hvilke temaer har pekt seg ut som spesielt nyttige for deltakerne?

-Folk fra helsevesenet har for eksempel en annen bakgrunnskunnskap enn REMA 1000-ledere, så det varierer. Noen synes fokuset på samarbeid mellom ledere, verneombud og tillitsvalgte er en viktig del. Andre synes opplæring i den gode samtalen mellom leder og medarbeider er kjempenyttig. Andre igjen er opptatt av NAVs virkemidler, forklarer Ursin.

Tør å ta den viktige samtalen

Hun sier at kursene har gjort det lettere for mange arbeidsgivere å kunne ta den viktige samtalen om hva den ansatte sliter med.

-Hva kan vi ta tak i, hvordan kan vi gjøre det enklere for deg å være på jobb? Deltakerne sier at kursene har gjort at de tør å stille disse spørsmålene i større grad, forteller hun.

Bedrifter satser stort

En positiv trend mener hun er den økte etterspørselen etter bedriftsinterne kurs.

-En del bedrifter kjører kursene internt for alle ledere. Posten Norge har for eksempel kjørt dette som bedriftsinternt kurs, noe som viser at innholdet i kursene har vært viktig, mener Ursin.

SEES I MORGEN!
 • Kurspakke om psykisk helse og arbeid, laget i i samarbeid mellom NAV, partene i arbeidslivet og brukerorganisasjonene.
 • Hovedmålgruppen er arbeidsgivere, ledere med personalansvar, verneombud, tillitsvalgte og helsepersonell.
 • 29 000 har deltatt siden oppstarten i 2009.
 • Det er laget et eget "Sees i morgen!"-hefte med tips og råd.
SEES I MORGEN-ANSVARLIG: Janne Ursin.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen