Publisert: 15. oktober 2012
Frustrert/trist jente
12 STUDIER: I en ny rapport har Kunnskapssenteret gått igjennom 12 ulike studier av tiltak for å redusere bruken av tvang. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Kriseplan og risikovurdering kan redusere tvang

Kriseplan og risikovurdering kan redusere tvang

Kriseplan og systematisk risikovurdering kan redusere bruk av tvang i psykisk helsevern, viser ny rapport.

Kunnskapssenteret har, på oppdrag av Norsk Psykologforening, skrevet en rapport hvor de ser på effekten av tiltak som er ment å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne.

12 studier

I rapporten har Kunnskapssenteret gått igjennom 12 ulike studier av tiltak for å redusere bruken av tvang.

Det er et helsepolitisk mål å redusere bruken av tvang i Norge.

Kriseplan og risikovurdering

Funnene tyder på at en kriseplan og systematisk risikovurdering er tiltak som kan redusere bruk av tvang i psykisk helsevern, skriver Kunnskapssenteret i en sak om rapporten.

Kunnskapssenteret beskriver de virksomme tiltakene slik:

  • En kriseplan består i at pasient, pårørende og helsepersonell blir enige om hva som skal skje ved en krise eller sykdomsforverring, og hvordan det skal skje.
  • En systematisk risikovurdering er vurdering av en persons atferd og psykiske tilstand etter sjekklister for å kunne predikere vold.

Hensikten er å være i forkant for å avverge aggresjon og vold som kan medføre tvangsbruk, skriver nettstedet.

Trenger mer forskning

Det trengs imidlertid mer forskning som kan styrke dokumentasjonen av disse tiltakene.

-Flere og mer robuste studier er ønskelig for å bekrefte eller avkrefte disse funnene, og for å undersøke effekten av andre tiltak, sier forsker og prosjektleder i Kunnskapssenteret, Kristin Thuve Dahm, til Kunnskapssenterets nettsider.

Flere tiltak

Rapporten omfatter også tiltak som aktivt oppsøkende behandlingsteam, akutt-kriseteam, nettverk innen hjelpeapparatet og personlig støtte av advokat.

-Dokumentasjonen for disse tiltakene hadde imidlertid svært lav kvalitet. Det er derfor usikkert om de har effekt på bruk av tvang, sier Kristin Thuve Dahm.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen