Publisert: 17. oktober 2012
Skrivekurs i Bodø, Magdalena
SKRIVETEKNIKK: Deltakerne på skrivekurset i Bodø hjelper hverandre ved å stille gode spørsmål. Her: Magdalena Björken.

På NAPHAs skrivekurs i Bodø

På NAPHAs skrivekurs i Bodø

-Jeg skriver om hvordan tilbudene til brukerne blir bra når de ansatte får jobbe med det de liker best, forteller Magdalena Björken. Hun deltar på NAPHAs 10. skrivekurs.

-Det er nyttig å få satt ord på det jeg er opptatt av i hverdagen, sier Turid-Hanne Mathisen.

Matiesen, Björken og de andre deltakerne på NAPHAs skrivekurs i Bodø,16.-17. oktober, er i gang med å skrive en artikkel basert på erfaring og refleksjon over egen praksis.

Turid-Hanne Matiesen skriver om utfordringer knyttet til utlevering av medisiner til LAR-brukere. De andre deltakerne har valgt tema som spenner fra ledelse og tilbud ved bofellesskap til psykoedukasjon, mestring og bruk av personlig kompetanse.

På kurset lærer deltakerne skriveteknikker og får nyttige tips som gjør det lettere å gjennomføre en skriveprosess og uttrykke seg lett og engasjerende.

-Vil skrive for folk flest

Magdalena J.K. Björkén er ansatt ved Villa Vekst, som driver det forebyggende tilbudet Hybelboer i Bodø.

-Vi har nådd ut til målgruppen for tilbudet, som er unge hybelboere i Bodø, men jeg møter fortsatt fagfolk og samarbeidsaktører som ikke helt har forstått målsetningene våre og ikke kjenner til helheten i tilbudet vårt, sier hun.

Dette vil hun bruke skrivekurset til å gjøre noe med.

-Jeg hadde lyst til å bli flinkere til å markedsføre oss, skrive slik at det når frem til folk flest. Jeg har vært i jobben i et år, og så langt har en stor del handlet om å definere og videreutvikle tilbudet. Jeg skriver blant annet infoskriv, prosjektrapporter, pressemeldinger og invitasjonsbrev til politikere og andre som kan bidra til tilbudet vårt, sier Magdalena J.K. Bjørkén.

-Bruk egne ressurser og interesser!

I tillegg har Björkén erfaringer fra arbeidsplassen sin som hun ønsker å dele med andre som jobber innenfor samme felt andre steder. I artikkelen hun skriver for Psykiskhelsearbeid.no er betydningen av å bruke sine egne ressurser og interesser i jobben et tema.

-Jeg skriver om hvordan og hvorfor tilbudene til brukerne blir bra når de ansatte får jobbe med det de liker best.

Selv er Magdalena miljøterapeut, men samtidig langt over gjennomsnittet interessert i mat. Begge deler bruker hun bevisst ved sitt arbeidssted, forteller hun.

NAPHAs tiende skrivekurs

Skrivekurset i Bodø er det tiende NAPHA holder. Det arrangeres i samarbeid med Salten DPS, som har invitert deltakere fra kommunen i regionen. Kurset i Bodø avsluttes med en tredje kursdag i slutten av november. Senere skal artiklene deltakerne skriver bli publisert i NAPHAs kunnskapsbase Psykiskhelsearbeid.no.

 

Hildegun Johnsen (i midten). og Turid-Hanne Mathisen (t.h.) stiller spørsmål om temaet Magdalena Bjørken(t.v.) skal skrive om.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen