Publisert: 09. november 2012
Grorud DPS
-Noen områder er langt på vei selvforsynte med tjenester levert fra det lokale DPSet. I andre er utbyggingen av DPS knapt kommet i gang, sier Gitte Huus i Helsedirektoratet. Illustrasjonsfoto: Grorud Distriktspsykiatriske senter.

Vil desentralisere mer

Vil desentralisere mer

De siste årene er tjenester desentralisert fra sykehus til distriktspsykiatriske sentre, og fra døgnbehandling til poliklinisk og ambulant tjeneste. Likevel gjenstår en del før desentraliseringsmålene innen psykisk helsevern er nådd, viser ny rapport fra Helsedirektoratet.

-For å gjøre psykisk helsevern mer tilgjengelig for befolkningen, er det en helsepolitisk målsetting å desentralisere tjenesten, noe som også vil lette samarbeidet med kommunale tjenester, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Gitte Huus, til direktoratets nettside.

Noen hovedfunn

Rapporten Distriktspsykiatriske tjenester 2011 ble denne uka gitt ut av Helsedirektoratet. Rapporten tar for seg perioden 2007-2011, og viser blant annet dette:

  • Av den samlede personellinnsatsen i det psykiske helsevernet for voksne økte andelen årsverk ved landets distriktspsykiatriske senter (DPS) fra 40 til 43 prosent. Andelen årsverk ved sykehusene ble tilsvarende redusert, fra 58 til 55 prosent. Andelen personell i ordinær poliklinisk virksomhet holdt seg stabil på 16 prosent, mens andel årsverk i ambulant virksomhet har økt fra 1 til 4 prosent. 64 av 74 DPS-områder har nå etablert en ambulant virksomhet.
  • Korrigert for befolkningsvekst steg antall polikliniske konsultasjoner på landsbasis med 18 prosent. Veksten har kommet ved DPSene, som gjennom hele perioden har stått for brorparten av den polikliniske virksomheten.
  • Korrigert for befolkningsvekst falt antall oppholdsdøgn i det psykiske helsevernet for voksne med 18 prosent. Denne nedgangen var kraftigere ved sykehusene enn ved DPSene.
  • På tross av nedgang i antall oppholdsdøgn, økte antall utskrivninger med 4 prosent (korrigert for befolkningsvekst). Veksten skjedde ved DPS-ene, med en økning fra 39 prosent av utskrivningene i 2007 til 42 prosent i 2011.

-Lettere å få behandling

-Det har blitt lettere å få behandling i psykisk helsevern for voksne, flere får hjelp, innleggelsene i døgnavdelinger er blitt kortere og poliklinisk og ambulant virksomhet øker, sier Gitte Huus.

Det er likevel langt igjen til man har nådd målene om likeverdige og desentraliserte tjenester i hele landet, skriver Helsedirektoratet på sin nettside.

Geografiske forskjeller

Gjennomgangen avdekker geografiske forskjeller, både i totalvolum og i fordeling av tjenestetilbudet mellom ulike institusjonstyper.
 
-Noen områder er langt på vei selvforsynte med tjenester levert fra det lokale DPSet. I andre er utbyggingen av DPS knapt kommet i gang, og brorparten av tjenestene fortsatt lagt til sentraliserte sykehusavdelinger, sier Huus.

40 prosent til DPS

De totale driftskostnadene i det psykiske helsevernet for voksne utgjorde 15,5 milliarder kroner i 2011. 40 prosent av disse ble disponert av DPS-ene.
 
NY RAPPORT

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen