Publisert: 14. november 2012
Jæren ACT
SPILLEROM: -Vi tillater oss å ta pragmatiske valg når ACT-modellen skal tolkes, men uten at det går på for stor bekostning av lojalitet til modellen, sier teamleder og spesialsykepleier Jostein Ueland (t.h). De andre på bildet er (f.v) Paul Nordgreen (psykolog), Cristiane Weiss-Tornes (spesialsykepleier), Ragnhild Falkum Lutnæs (sosionom)(FOTO: Jæren ACT)

-Ingen av oss er redde for skitt under neglene

-Ingen av oss er redde for skitt under neglene

Møt teamleder Jostein Ueland i ACT-teamet på Jæren i 11.etappe av Napha.no´s ACT-stafett.

Navn: Jostein Ueland.

Jobb: Leder ACT-teamet på Jæren.

Forrige deltaker: Jon Audun Hovda, Teamleder ACT Kristiansand.

-Hvordan jobber deres ACT-team?

-Vi arbeider med stor ærgjerrighet mot en brukergruppe som i stor grad har behov for omfattende oppfølging og støtte. Mye arbeid er tufta på relasjonsbygging, da erfaring tilsier at det er en nødvendig plattform. Når relasjonen blir bærende, tenker vi den kan ta form av terapi, og mer strukturerte planer og avtaler blir lagt. Ingen av oss er redde for skitt under neglene, og det er av den grunn vi internt omtaler oss for Jæren ACT «all-inclusive». Kompetansen og den tverrfaglige sammensetninga gir oss tro på at vi holder rimelig god faglighet i vårt virke.

-Ser du noen dilemmaer i måten et ACT-team arbeider på?

-ACT-modellen kan gi lite spillrom i møte med personer som har funksjonsnivå svarende til psykose, uten at det foreligger en etablert psykoselidelese. Utover det tillater vi oss å ta pragmatiske valg når modellen skal tolkes, men uten at det går på for stor bekostning av lojalitet til modellen.

-Skildre ditt team med tre ord:

-Ydmyke, nøkterne og tålmodige.

-Hva er det beste med jobben din?

-Det er forutsigbart uforutsigbart. Når vi endelig lykkes med å etablere en bærende relasjon.

-Og hva er det verste?

-Den begrensa levetida til prosjektet, og uroen over å eventuelt måtte avvikle.

-Hvem er de viktigste samarbeidspartnerne for ditt ACT-team?

-Det er fastlege, Jæren DPS, Kommunal psykisk helsetjeneste, NAV og pårørende.

-Hva skal til for å få til et sammenhengende tilbud for brukere med alvorlige psykiske lidelser?

-Treffe flest mulig, snakke med flest mulig, utveksle direkte nummer med folk i alle tenkelige og utenkelige etater, instanser og kontor, og med det som bakteppe forsøke å finne felles forståelse for kompleksiteten, og behovet for å tenke "ut av boksen". I sum være sosiale entreprenører med god faglighet og sunt folkevett i bunn.

-Hvordan påvirker det møtet med brukerne å jobbe ”ute” og ambulant?

-Spørsmålet må vel egentlig stiles til brukerne selv, men for oss oppleves "ute" som den mest gunstige arenaen. Den som gir best klima for relasjonsbygging og ufarliggjøring av vårt instendige ønske om å være en støttespiller og medmenneske.

-Hvilke temaer diskuteres mest i ditt team?

-Hvordan forholde seg til skadelig rusbruk, og hvordan unngå forverring av sårbar psykisk helse, ofte sett opp imot hverandre. I tillegg til IPS (Individual Placement and Support), og terapeutisk kontakt vs. kvelende kontakt med brukerne.

  • Les flere ACT-stafetter:

1.etappe: Moss  -Bra at hjelpen gis på brukerens arena

2.etappe: Sunnmøre  -Har mer kontakt med familie og pårørende

3.etappe: Bergen  -Hårfin forskjell mellom helsearbeider og støvsugerselger

4.etappe: Günerløkka  -Brukermedvirkning avgjørende for resultater

5.etappe: Kongsberg -Vi kjenner hver enkelt bruker veldig godt

6.etappe: Tromsø -Dilemma knyttet til tvang

7.etappe: Aust-Agder -50 prosent færre innleggelser

8.etappe: Skien -Behandlerne må ut av sin komfortsone

9.etappe: Trondheim -Gir en mulighet til å oppleve likeverdighet

10.etappe: Kristiansand -Meningsfullt å jobbe fleksibelt

12.etappe: Romsdal -Berikende å arbeide på brukerens premisser

13.etappe: Follo -Oppfattes som troverdige av pasientene

14.etappe: Nordmøre Skriver journal på ferga

ACT-team
  • Siden 2009 har det blitt etablert 14 ACT-team i Norge.
  • ACT står for Assertive Community Treatment. På norsk kan dette best forklares som ”oppsøkende team-tjeneste utenfor sykehus”.
  • ACT-teamene er tverrfaglige team, som arbeider aktivt oppsøkende utenfor sykehus, og de retter seg mot mennesker med alvorlige psykiske lidelser.
  • NAPHA bidrar til opplæringen av ACT-team i Norge. Les mer om ACT på napha.no.
  • I napha.no´s "ACT-stafett" intervjuer vi lederne for de ulike teamene.

Kommenter:

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen