Publisert: 20. november 2012
Ståle Arvill Strand
ØREMERKE MIDLER:-Det snakkes masse om hva som må gjøres innenfor psykiatrien, men når det kommer til å gjøre de gode stuntene som kan få tjenester til å vedvare er det liten vilje til å øremerke midler slik at tjenesten sikres, sier Ståle Arvill Strand, fagleder for Psykisk helse i Grimstad kommune. (Foto: Privat)

-Det tar tid å etablere gode tjenester

-Det tar tid å etablere gode tjenester

Intervjustafetten "Psykisk helsearbeid Norge rundt". Etappe 32: Grimstad kommune.

Navn: Ståle Arvill Strand

Jobb: Fagleder Psykisk helse i Grimstad kommune

Utfordret av: Ole Kristian Lundberg, avdelingsleder Omsorg, Stangnes Psykiatrisk hjemmetjeneste

Sender stafettpinnen videre til: Nord i landet til Alta kommune ved leder psykisk helse og rus Ulla Britt Hansen.

-Skildre kommunen din med tre ord:

Vakker, lun, sørlandsperle

-Hva er det beste med jobben din?

-Den gir muligheter for å påvirke den retningen psykisk helse i kommunen skal ta. Jeg kan jobbe med fag på systemnivå og være med på å utvikle tjenesten til kommunen på sikt. Jeg får stadig arbeidsoppgaver som er nye, og jeg får brukt allerede opparbeidet fagkunnskap, samt at det stadig er nye ting som gir kunnskap og forståelse.

-Og hva er det verste?

-Som for mange andre; budsjettkutt.

-Nevn en ting du mener kan gjøre det psykiske helsearbeidet i kommunene bedre:

-Gode samarbeidsarenaer mellom, for eksempel: Brukerorganisasjoner, NAV, DPS, 2. linjetjenesten, videregående skoler, fastleger og rusteam. Ved å ha gode samarbeidsarenaer på flerfaglig nivå vil man bli godt kjent med hverandre, og de tjenestene en råder over. Dette tror jeg på sikt vil kunne gi en bedre og mer effektiv tjeneste for brukerne.

-Nevn et tiltak din kommune er involvert i som du vil framheve?

-SMIL-styrket mestring i livet. Gruppetilbud for barn og unge som har foreldre med psykisk sykdom eller rusproblem. SMIL er rettet mot hele familien med barns opplevelser og behov i sentrum. Foreldre med slike utfordringer kjenner ofte på dårlig samvittighet,usikkerhet og bekymringer for barnet. Utgangspunktet til veiledere eller gruppeledere i SMIL er at foreldre ønsker det beste for barnet sitt.

-Hva synes du om at NAPHA har lansert kunnskapsbasen www.psykiskhelsearbeid.no?

-Det synes jeg er veldig fint, og veldig nyttig. Bra med en plass man kan finne godt og aktuelt fagstoff, lese om gode tiltak fra andre og følge utviklingen av fagfeltet. Vil kunne gi mange nye ideer til å finne nye samarbeidspartnere, se tjenester andre steder og være oppdatert på trendene.

-Et annet nettsted du kan anbefale?

www.psykopp.no for gode og enkle faghefter og bøker.

-Gi terningkast til regjeringens innsats for psykisk helse:

-Terningkast tre. Begrunnelsen er at det snakkes masse om hva som må gjøres innenfor psykiatrien, men når det kommer til å gjøre de gode stuntene som kan få tjenester til å vedvare er det liten vilje til å øremerke midler slik at tjenesten sikres. Det tar tid å etablere gode tjenester, og når det er snakk om kommuneøkonomi må vi disponere pengene der vi tror vi får hentet mest ut av krona. Jeg viser til Veilednings- og oppfølgingslossatsingen til NAV, som er en fin tanke, men som nå ikke lenger vil bli øremerket, og derfor står i fare for å bli mindre aktuell for lokale Nav-kontor. Man vet at det er viktig med individuelle oppfølginger, vi vet det er viktig med langsiktig arbeid for å bedre menneskers tro på egne ressurser. Vi vet også at det er viktig å satse på unge og drive forebyggende arbeid, og vi vet at det er viktig å ha fokus på vold og overgrep mot barn. Alt dette har vi snakket om i 20 år, og fortsatt er det tema i debatter om psykisk helse.

-Hva gjør du selv for å ta vare på din psykiske helse?

-Trener og holder kroppen i gang ved lange mosjonsturer og på sykkel, samt gjennom humor, latter og gode kollegaer.

-Anbefal en bok, film eller annen god kultur:

-Bøkene til Karin Brunk Holmqvist; Potensgiverne, Rapsgubbene, Sirile gentlemen søkes, og Rosa elefanter. Lune og artige personskildringer fra  landsbygda i sverige.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen