Publisert: 28. november 2012
Fra teaserfilmen for ny nettside www.rop.no
FILM OM NETTSTEDET:-Tenk om det var så enkelt!, sier stemmen i filme. Se den nederst i artikkelen. (FOTO: Nasjonalt kompetansetjeneste ROP)

Nytt nettsted med søkelys på ROP

Nytt nettsted med søkelys på ROP

Du kan gjøre en forskjell for mennesker med samtidig rusproblem og psykisk lidelse. Finn tips og råd på nytt nettsted!

Det nye nettstedet rop.no skal sette et bredt søkelys på feltet rusproblem og psykisk lidelse.  

Nettstedet ble presentert første gang 14.november 2012, under Nasjonal kompetansetjeneste ROPs lanseringskonferanse på Hamar. Fra før kjenner mange sikkert til www.dobbeldiagnose.no.

-Dobbeldiagnose.no blir nå lagt ned og erstattet av rop.no, som samtidig er hjemmeside for Nasjonal kompetansetjeneste ROP, sier Thomas Kulbrandstad, faglig rådgiver i den nye kompetansetjenesten.

Informasjon og kunnskap

Rop.no skal gi informasjon og sørge for spredning av kunnskap- og kompetanse til ansatte i tjenesteapparatet, men også til brukere/pasienter og deres pårørende.

-Bolig, meningsfull aktivitet, sosialt nettverk, samhandling, forskjellige behandlingsmodeller og ikke minst holdninger, er viktige områder når vi skal gi helhetlig oppfølging- og behandling. Dette skal nettsidene bidra til å sette i fokus, forteller Kulbrandstad.

Ny kompetansetjeneste

Bak innholdet på rop.no står den nye nasjonale kompetansetjenesten for ROP, som er sammenslåing av tidligere Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose, rus og psykiatri (RKDD) og den delen av Kompetansesenter rus - øst (KoRus-Øst) som har hatt et nasjonalt spisskompetanseansvar for ROP-området.

Se en filmsnutt om nettstedet her:

 

 

 

 

Rusproblem og psykisk lidelse
  • Mange personer har problemer med både rusmisbruk og psykisk lidelse.
  • Denne kombinasjonen gjør at de lettere faller utenfor tradisjonelle behandlingstilbud.
  • Nasjonal kompetansetjeneste ROP) jobber spesielt for å forbedre tilbudet til mennesker i denne gruppen

 

THOMAS KULBRANDSTAD, faglig rådgiver i Nasjonal kompetansetjenste for ROP er glad for å kunne vise frem nye nettsider.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen