Publisert: 04. januar 2013
F.v. Kjetil Orrem, Siri Bjaarstad og Irene Wormdahl
NYE NAPHA-FJES: F.v. Kjetil Orrem, Siri Bjaarstad og Irene Wormdahl. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

NAPHA styrker laget

NAPHA styrker laget

Recovery, unge med psykiske helseproblemer, arbeid og samhandling er blant områdene tre nye ansatte i NAPHA har god kunnskap om.

-Recovery fremmer muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer eller lidelser. Ut fra eget faglig ståsted tenker jeg at dette området blir spennende å få være en del av fremover, sier Irene Wormdahl. 

Barnevernsbarn

Wormdahl er en av tre nye ansatte som begynte i NAPHA etter nyttår. Hun har mastergrad i barn og unges psykiske helse, og er klinisk barnevernspedagog med videreutdanning innen familieterapi og systemisk konsultasjon. De siste årene har hun jobbet som familieterapeut og psykisk helsearbeider i Klæbu kommune i Sør-Trøndelag.

-Ett av de områdene jeg skal få jobbe med i Napha er psykisk helsearbeid rettet mot barnevernsbarn i alderen 18-23 år. Det å skulle få bruke den tverrfaglige kompetansen jeg har på fagfeltene barnevern og psykisk helsearbeid synes jeg er veldig interessant og spennende, sier Wormdahl, som også er opptatt av sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse.

Opptatt av samhandling

Arbeids- og organisasjonspsykolog Kjetil Orrem kom fra NAV Arbeidsrådgivning til NAPHA. Han har blant annet drevet undervisningsarbeid rundt psykisk helse både internt i NAV og overfor arbeidsgivere.

Orrem har også klinisk erfaring fra ulike avdelinger innenfor psykisk helsevern, har jobbet en periode i PPT for videregående skole, i tillegg til å ha drevet privat praksis og hatt diverse undervisningsarbeid blant annet ved NTNU. Han er opptatt av å fremme god samhandling.

-Både i NAV, psykiatrien og PPT har jeg erfart hvilke begrensninger som ligger i manglende samarbeid mellom ulike aktører innen omsorgs- og velferdssektoren. Jeg ser derfor viktigheten av at en aktør som NAPHA bidrar til å forbedre disse mekanismene, sier Orrem.

-Ser betydningen av arbeid

Også den siste av de tre nyansatte i NAPHA, Siri Bjaarstad, har arbeid og psykisk helse som spesialområde. Hun har de siste fire årene jobbet med arbeid og psykisk helse i NAV.

-Jeg har fulgt opp unge mennesker med psykisk helseproblematikk som ønsker seg ut i jobb, og jeg har sett hvor stor betydning arbeid har. Det er betydningsfullt for den enkelte, men også for arbeidsgivere og for samfunnet som helhet, forteller Bjaarstad.

-Bedre tjenestetilbud

Hun har sett at samarbeid mellom NAV, kommuner og helsesektoren gir resultater og læring.

-Når jeg nå har begynt å jobbe i Napha, ønsker jeg å bidra til et økt fokus på arbeid og psykisk helse, og til gode kunnskapsnettverk som skaper bedre tjenestetilbud, sier Bjaarstad.    

-Blir en solid styrking

NAPHA-leder Trond Hatling er glad for å få full stab igjen, etter en periode med vakanser. Han mener de nye har mye å tilføre NAPHA.

-Dette er folk som har jobbet veldig kommunenært. De har tung, variert og bred fagkompetanse, blant annet innen arbeid og psykisk helse, og vi får også inn kompetanse om unge voksne med psykiske lidelser. Full stab gjør at vi også kan trappe opp arbeidet ut mot kommunene. Det blir på alle vis en solid styrking, mener Hatling.

STYRKER LAGET: NAPHA-leder Trond Hatling.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen