Publisert: 17. januar 2013
Barn på lekeplass
VIKTIGST: -Forebygging, tidlig identifikasjon av og tidlig målrettet innsats mot psykiske helseproblem hos barn og unge er sannsynligvis noe av det viktigste en kommune bør bruke ressursene på i et langsiktig perspektiv, mener forskningsleder ved SINTEF avdeling Helse. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Vil ha statlig løft for barn og unge

Vil ha statlig løft for barn og unge

Uten forebyggingstiltak på kommunenivå rettet mot barn og unge, vil etterspørsel etter psykiske helsetjenester fortsette å øke i årene som kommer, mener forskningsleder i SINTEF, Solveig Osborg Ose.

-Både for befolkningen sin del og av respekt for de som jobber i tjenestene og virkelig ser potensialet for målrettet forebyggingsarbeid, er det nå på tide å vurdere øremerking av statlige midler for å få prioritert dette arbeidet, skriver Ose i en kommentar på nettstedet velferd.no.

Stor vekst til 2008

Hun viser til at de kommunale tjenestene gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) har blitt kraftig bygd ut.

-Fra nesten null før årtusenskiftet til nå å omfatte nærmere 12 000 kommunale årsverk, skriver Ose.

Nullvekst etter 2008

Likevel mener hun at det trengs et ytterligere løft for å styrke arbeidet med forebygging av psykiske lidelser.

-Mange kommuner har bygd opp sterk kompetanse på psykisk helsearbeid. Men med nullvekst i ressursinnsatsen, målt som antall årsverk i psykisk helsearbeid fra 2008 til 2012, er det ikke å forvente at kommunene makter å øke forebyggingsinnsatsen når etterspørselen etter tjenestene øker og brukerne har større behov enn tidligere, skriver Ose.

-Noe av det viktigste

Hun ser dette som et paradoks.

-Forebygging, tidlig identifikasjon av og tidlig målrettet innsats mot psykiske helseproblem hos barn og unge gjennom tett samarbeid med barnehager, grunnskoler og videregående skoler, er sannsynligvis noe av det viktigste en kommune bør bruke ressursene på i et langsiktig perspektiv, mener forskningslederen ved SINTEF avdeling Helse.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen