Endret: 05. februar 2013
Gruppebilde psykisk helse Asker
LÆRER GJENNOM DIALOG: Forskere, brukere, pårørende og ansatte innen psykisk helse og rus i Asker kommune forsker sammen på kommunens tjenester. Resultatene diskuteres fortløpende, for å gjøre tjenestene stadig bedre. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Sammen for bedre tjenester

Sammen for bedre tjenester

De tre neste årene skal forskere, fagfolk, brukere og pårørende i Asker forske sammen på kommunens rus- og psykisk helsetjenester. Resultatene tenkes brukt til å endre tjenestene fortløpende.

-Vi skal se på samarbeidende tjenester rundt mennesker i alderen 18-28 år som har rusproblemer og psykiske lidelser, forklarer forsker ved Høgskolen i Buskerud, Ottar Ness til napha.no.

Endrer praksis underveis

Ness skal frem til 2015 lede et prosjekt for å styrke samhandlingen i Asker kommune rundt denne brukergruppen.

-Vi vil fortløpende presentere resultater fra intervjuer med brukere, pårørende og fagfolk, slik at tjenestene i Asker kan diskutere disse og gjøre nødvendige endringer underveis, sier Ness.

Vil luke bort hinder

Prosjektet skal blant annet se på hvilken betydning organiseringen av tjenestene har for samarbeidet mellom de ulike tilbudene.

-Vi ønsker alle genuint å skape bedre tjenester. Men når vi snakker om økonomi og ansvar så forsvinner samarbeidet litt. Vi skal her i Asker se på hvordan man kan organisere tjenester slik at man slipper at organiseringen blir til hinder for samarbeid, forteller Ness.

Modell andre kan bruke

Et viktig mål med prosjektet er å utvikle en samarbeids- og samhandlingsmodell, basert på en syntese av brukeres, pårørendes og fagpersoners perspektiver og erfaringer, internasjonal forskning og eksisterende tjenestemodeller. Tanken er at denne modellen skal kunne overføres også til andre kommuner.

Håp som gir bedring

En forsker fra Høgskolen i Buskerud skal se på hvordan håp påvirker de involverte målgruppene.

-Det er dokumentert at håp er viktig i bedringsprosesser. Vi vil undersøke hvordan måten vi snakker på påvirker håp, sier Ness.

Sterk brukerinvolvering

Forskningen består av tre hoveddeler:

  • Kvalitativ del: Fokusgruppeintervju med brukere, pårørende og fagpersoner, der de samme personene innen hver av disse tre gruppene intervjues tre ganger i året.
  • Kvantitativ del: Samhandlingskartlegging: Hvem samarbeider med hvem, mønstre og praksiser.
  • Kompetansegruppe: Tre personer med brukererfaring, tre pårørende og tre fagpersoner skal være med å forme prosjektet underveis. De skal blant annet teste ut spørreskjema til bruk i forskningen, drøfting av data som kommer fram og annen kvalitetssikring.

-Inspirerende

-Jeg ser dette som en inspirerende måte å samarbeide mellom akademia og praksisfeltetet, slik at tjenestene kan utvikles til brukernes og pårørendes beste, sier rådgiver i psykisk helse i Asker, Trine Hoff.

FORSKNINGSSAMARBEID I ASKER
  • Rus- og psykisk helsetjeneste i Asker skal styrkes gjennom forskning på tjenestene, der både forskere, ansatte innen psykisk helse, brukere og pårørende deltar.
  • Samarbeidspartene er Høgskolen i Buskerud, Asker kommune, og brukerorganisasjonene Mental helse, RiO og LPP.
  • Prosjektet løper frem til 2015, og er finansiert av Norges Forskningsråd
SENTRALE I PROSJEKTET: Rådgiver i psykisk helsearbeid Trine Hoff i Asker kommune (t.v.), og forsker ved Høgskolen i Buskerud, Ottar Ness.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen