Publisert: 27. februar 2013.   Endret: 13. juni 2017
Samtale

ANSIKT TIL ANSIKT: Direkte samtaler er den vanlige arbeidsformen for kommunepsykologer, viser en ny studie basert på 100 intervjuer. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Kommunepsykologer forebygger lite

Kommunepsykologer forebygger lite

Foreldreveiledning og en-til-en-samtaler preger kommunepsykologers hverdag. Lite tid brukes på forebyggende tiltak rettet mot grupper eller hele befolkningen, viser ny rapport.

-Selv om de fleste kommunepsykologene ser på forebygging som en viktig arbeidsoppgave, sier flere av dem at et tilbud til enkeltindivider som allerede har plager eller lidelser oppleves som mer presserende, sier divisjonsdirektør Ellinor F. Major i Folkehelseinstituttet.

Intervjuet 100

Folkehelseinstituttet står bak den nye rapporten "Kommunepsykologsatsingen i Norge i et folkehelseperspektiv".

Rapporten, som er finansiert av Helsedirektoratet, baserer seg på telefonintervjuer med 100 kommunepsykologer. 

Resultatene

Dette er de viktigste resultatene:

  • De fleste kommunepsykologene var relativt nye i sine stillinger og arbeidet i kommunale helsetjenester.
  • De fleste arbeidet med kliniske oppgaver som samtaler med barn og unge samt foreldreveiledning, og dette opptok mesteparten av arbeidstiden deres.
  • Veiledning av andre ansatte i kommunen var en arbeidsoppgave som en stor del av kommunepsykologene brukte tid på og som de anså som viktig.
  • Lite tid ble brukt på forebyggende tiltak rettet mot grupper eller hele befolkningen.
  • Kommunepsykologene rapporterte at de ønsket å bruke mer tid på forebygging, veiledning av andre ansatte og undervisning, men at arbeidspress og etterspørsel etter samtalebehandling var hindringer for å få dette til.

-Tydeliggjør spenn

-Denne rapporten tydeliggjør at det er i dette spennet mange kommunepsykologer befinner seg og som de kan oppleve som krevende: å gi et behandlingstilbud til dem som trenger det, samtidig som de skal bidra til forebyggende tiltak og ivareta folkehelseperspektivet, sier Ellinor F. Major til Folkehelseinstituttets nettside.

-Ønsker å jobbe forebyggende

Selv om en-til-en-samtalene har vært fokus i psykologutdanningene som tilbys i Norge, mener Major at psykologer også  har gode forutsetninger for å kunne arbeide med større grupper i befolkningen.

-Psykologer som har spesialiteten klinisk samfunnspsykologi, vil være særlig godt egnet. Det er viktig at kommuneledelsen er innstilt på å benytte kommunepsykologens kompetanse i folkehelsearbeidet. Det beste utgangspunktet er at mange som i dag jobber klinisk i kommunene, selv ønsker å jobbe mer forebyggende, sier Major.

NY RAPPORT
  • Folkehelseinstituttet har intervjuet 100 kommunepsykologer.
  • Funnene er samlet i en ny rapport, som viser at kommunepsykologene ønsker å bruke mer tid på forebygging.
Ellinor F. Major, divisjonsdirektør i Folkehelseinstituttet. FOTO: Hanne Tharaldsen/Folkehelseinstituttet.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen