Publisert: 21. mars 2013
Jonas Gahr Støre
STYRKES LOKALT: -Det å gi psykologene henvisningsrett anerkjenner denne profesjonens selvfølgelige plass i psykisk helsevern i kommunene, sier Jonas Gahr Støre. FOTO: Bjørn Stuedal.

Foreslår å gi psykologer henvisningsrett

Foreslår å gi psykologer henvisningsrett

-Mange pasienter opplever det som en belastning å måtte fortelle om sin psykiske lidelse til flere behandlere for å få nødvendig hjelp, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

20. mars presenterte han regjeringens forslag om å gi psykologer henvisningsrett til deler av spesialisthelsetjenesten.

-Forenkling

-Dette er et tiltak som vil komme pasientene til gode, samtidig som forslaget innebærer en forenkling og avbyråkratisering, sa helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre da han presenterte forslaget.

-Slipper belastning

I dag må psykologer kontakte lege for å hjelpe en pasient til behandling i spesialisthelsetjenesten.

-Mange pasienter opplever det som en belastning å måtte fortelle om sin psykiske lidelse til flere behandlere for å få nødvendig hjelp. I tillegg tar det tid å få legeavtale. Når psykologene får henvisningsrett slipper pasientene denne belastningen, sier Støre.

Psykologer i kommunene

Helse- og omsorgsdepartementet skriver på sin nettside at de ønsker også å videreutvikle det gode arbeidet som gjøres i kommunene på psykisk helse. Flere flere lavterskeltilbud, og flere psykologer i faste stillinger i kommunene, er satsingsområder.

-Vi vil i år bruke 60 millioner på å rekruttere flere psykologer til kommunene. Det å gi psykologene henvisningsrett anerkjenner denne profesjonens selvfølgelige plass i psykisk helsevern i kommunene, sier Gahr Støre.

FÅR HENVISE
  • Regjeringen la 20. mars fram forslag om å gi psykologer henvisningsrett til deler av spesialisthelsetjenesten.
  • I dag må psykologer kontakte lege for å hjelpe en pasient til behandling i spesialisthelsetjenesten.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen