Publisert: 06. mai 2013
Metakognitiv terapi - kvinne - øye
METAKOGNITIV TERAPI: Behandlingsform som tar sikte på å redusere de negative tankene prøves ut i større skala av forskere ved NTNU.

Mindre grubling mot depresjon

Mindre grubling mot depresjon

En gruppe psykologer og forskere ved NTNU er på jakt etter en ny behandlingsform mot depresjon. Metakognitiv terapi handler blant annet om å ikke dvele ved de nedtrykkende tankene.

-Depresjon har vært den mest vanlige psykiske lidelsen. Likevel viser nyere statistikk at bare en tredjedelblir friske av behandlingsformene en tilbyr i dag. Få blir bra, og få opplever også en god, varig effekt av disse behandlingsformene, sier professor Odin Hjemdal til Forskning.no 

Sammen med førsteamanuensis Roger Hagen leder han en studie som tar sikte på å behandle pasienter med depresjoner ved hjelp av metakognitiv terapi.

Relativt nytt

Metakognitiv terapi er en relativt ny, og for mange ukjent behandlingsform. Det er en form for kognitiv terapi, men fremfor å analysere innholdet og årsakene til de depressive tankene, legger metoden vekt på å redusere strømmen av negative tanker.

Les også: Tenker nytt om tunge tanker

I større skala

Først de siste fem-ti årene er metoden prøvd ut empirisk.

Forskerne ved NTNU er pionerer når de når prøver ut  metoden i en langt større skala. Pasientane som no er inne til behandling ved NTNU, får ti samtaletimar og vert følgde opp etter både eit halvt år og eit år. 

Andre strategier

I følge Hagen utvikler mange som lider av depresjon ofte strategier som å trekke seg tilbake fra sosiale arenaer, bruke mer tid alene og bruke tid på å tenke gjennom årsaken til depresjonen i håp om at dersom en forstår mer av det, vil depresjonen forsvinne.

– Vi lærer pasientene at desse strategiene sjelden gjør slutt på depresjonen, og at de må la tankene og grublingen få fred, i stedet for å gå inn i tankene og analysere dem, forteller han.

Opplever fremgang

Ti deltakere har vært inne til behandling på poliklinikken ved psykologisk institutt ved NTNU, og flere opplever allerede stor fremgang.

Les hele saken Mindre grubling mot depresjoner på Forskning.no.

 

 

 

 

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen