Publisert: 10. mai 2013
Arman Vestad økonomisk rådgivning NAV
PENGER PÅ TAVLA: -Det blir enklere å se hvor pengene tar veien. Visualiseringen har en god effekt, mener sosionom og økonomisk rådgiver i NAV, Arman Vestad. Han holder "Fra minus til pluss"-foredrag både for mange ulike brukergrupper og for fagfolk som skal hjelpe disse med å få styring på økonomien sin. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

-Økonomi-hjelp fjerner symptomtrykk

-Økonomi-hjelp fjerner symptomtrykk

Inspirert av tv-programmer som "Luksusfellen", "Hellstrøm rydder opp hjemme" og "Teenage boss" hjelper NAV-sosionom Arman Vestad mennesker med psykiske lidelser og andre med å få orden på økonomien.

-Jeg er ganske overbevist om at fjerner du økonomiske problemer, så fjerner du en del av symptomtrykket for mange mennesker med psykiske lidelser, mener Vestad.

Mange brukergrupper

Etter fire år som gjeldsrådgiver i NAV fra 2006-2010, jobber han nå med å forebygge økonomiske problemer blant ulike brukergrupper i Trondheim.

-Jeg er i fengselet, hos kriminalomsorg i frihet, enslige mindreårige flyktninger, «Sommerstua treffsted» for mennesker med psykiske lidelser, nyankomne flyktninger og pasientgrupper ved Nidaros distriktspsykiatriske senter, forklarer Vestad.

Pengepatruljen

Metodene er mange, og varierer etter brukergruppe.

-Vi har noe som heter Pengepatruljen, som har eksistert siden i fjor høst. Vi går inn og hjelper familier med hverdagsøkonomien, og involverer ungdommene i huset i beslutningene om familiens økonomi. Det er lite undervisning om privatøkonomi i skolen, så derfor er familien en viktig arena for slik læring, mener Vestad.

-Hindre at det går i arv

Gjennom at ungdommene blir involvert i familiens økonomiske planlegging ser de hvilken innvirkning de selv har på familieøkonomien. Tanken er både å hjelpe familier som har et disponeringsproblem, og hindre at problemene deres går i arv.

-Vi tror at hvis foreldrene har dårlige økonomiske ferdigheter, så er det lettere at dette overføres til ungdommene også. Vi vil hindre at det går i arv, forteller Vestad.

Trenger selvtillit

Rådene handler om hva familien trenger å kjøpe, sette opp et budsjett, vise hvor mye de bruker på ulike deler av økonomien og hvor de kan spare.

-Jeg tror mye av det som blir presentert er kjent stoff, men at de mangler den lille selvtilliten som skal til. Så det med å inspirere blir vel så viktig som faktainformasjonen. Jeg prøver å få fram hvilke plager og bekymringer det å ha økonomiske problemer setter en person i, og hvordan det vil se ut om man fjerner disse, sier Vestad.

-Topp oppfølging

En viktig oppgave for Vestad er å spre kunnskap om økonomisk rådgivning blant fagpersoner som jobber med utsatte brukergrupper.

-Det å gi økonomiske råd er topp oppfølging, og du trenger ikke å være økonom for å gjøre det. Trekk gjerne fram eksempler fra eget liv, da virker det ekte, anbefaler Vestad.

Kritisk overgang

Som på de fleste andre områder, understreker han at det også innen økonomi er mye bedre å forebygge enn å reparere. Nylig var han med på å lage en brosjyre rettet mot sykmeldte, som heter «Ta grep om økonomien når inntekten blir redusert».

-Diagnosegruppen som topper sykmeldingsstatistikken er som kjent psykiske lidelser. Er du sykmeldt over et år vil du ved overgangen til annen ytelse gå ned 1/3 av inntekten din. Du skal både forholde deg til redusert helse og redusert inntekt. Denne overgangen er ganske kritisk for mange, påpeker Vestad.

Vil inn tidlig

Alle som er sykmeldt får en samtale i uke 26 med arbeidsgiver, lege og NAV.

-Vi ønsker at økonomibiten bør vurderes inn allerede der, når det forventes et langvarig sykefraværsforløp utover et år, sier Vestad.

Kontordag på DPS

For en måned siden fikk NAV også en fast kontordag hver fjortende dag ved Nidaros DPS.

-I stedet for at pasienter skal komme til NAV-kontoret, så har vi faste kontordager der hver uke. Da gir vi råd enten det gjelder gjeld eller daglig økonomi. Miljøpersonale er sammen med pasienten og gjeldsrådgiver. Mange pasienter forteller om stor nytte av dette, og vi overfører samtidig kompetanse til miljøpersonalet slik at de selv kan ta opp økonomi med pasientene, sier Vestad.

-Mer på tilbudssiden

Vestad har jobbet med folk som har fått virkelig store gjeldsproblemer, og som også har fått store psykiske belastninger som følge av dette.

-Når man ser på papirene deres og hva som er årsaken til deres gjeldsproblemer, så finner man ofte sykdom og inntektsbortfall. Hvor var folk i livet sitt da gjelden begynte å øke? Man vil ofte finne et sted hvor NAV har vært inne i bildet, for eksempel i forbindelse med sykepenger eller arbeidsledighet. Derfor må vi være mer på tilbudssiden i alle disse kritiske overgangene, og gi økonomiske råd før det oppstår gjeldsproblemer, sier Vestad.

Mange i grenseland

Han mener at fagfolkene må være obs overfor mange ulike brukergrupper.

-Mange som håndterer økonomien sin for dårlig klarer seg kanskje sånn akkurat så lenge det er to i husstanden som har inntekt. Rammes de av kreft, trafikkulykker eller noe annet alvorlig, og den ene mister inntekten, blir situasjonen straks mer alvorlig, understreker han. 

NYTT TIPS-HEFTE: Arman Vestad pryder selv forsiden på NAV Trondheims nye hefte med tips om hvordan man kan få orden på økonomien i en vanskelig situasjon. Vestad har tro på at heftet blir å finne over hele landet snart.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen