Publisert: 16. mai 2013.   Endret: 05. juni 2016
F.v. Kristin Høines og Gro Beston

JUBILERTE: F.v. Kristin Høines og Gro Beston fra Sagatun brukerstyrte senter holdt jubileumsinnlegg da "Forum for praksisnær forskning" feiret sine første 15 år. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

-Intet om oss uten oss

-Intet om oss uten oss

Dette mottoet mener mangeårig brukerrepresentant Gro Beston at "Forum for praksisnær forskning" i Hedmark søker å leve opp til. I 15 år har brukere, praktikere og akademikere forsket og utviklet psykiske helsetjenester sammen gjennom forumet.

-Mange med psykiske lidelser har vanskelig for å sette ord på det de opplever inne i seg. Hvor viktig er det ikke da for dem å få være med på å reflektere over tilbudene, teorien og praksisen som de skal utsettes for, sa Beston under 15-årsfeiringen av "Forum for praksisnær forskning" på Elverum 15. mai.

I lokalene til Høgskolen i Hedmark holdt Gro Beston og Kristin Høines jubileumsinnlegg på vegne av Sagatun Brukerstyrt Senter, som via Mental Helse Hedmark har deltatt fast i forumet de siste fire årene.

Lang medforsker-erfaring

-Jeg kan ikke få formidlet sterkt nok hvor viktig det er å ha med brukerperspektivet i forskning innen psykisk helseområdet, sier Beston.

63-åringen fortalte historien om hvordan hennes vei til brukerforumet startet med at hun forsket på seg selv etter mange behandlinger som ikke hadde hjulpet henne. Opp gjennom årene har hun blant annet vært ansatt som medforsker med brukererfaring på Høgskolen i Hedmark, og nå ved forsknings- og utviklingsenheten for psykosebehandling og rehabilitering ved Sanderud sykehus.

Eksempler

Verdigrunnlaget og målsettingene til Sagatun Brukerstyrte senter er ett av mange tema som forumet har forsket sammen på.

Et annet prosjekt undersøkte Psykiske funksjonshindringer i et risikosamfunn. Det vil si hvilke konsekvenser en samfunnsutvikling i retning av at individet må ta mer ansvar får for personer som har psykiske funksjonshindringer.

Fast agenda

En torsdag i måneden samles deltakerne i forumet på Høgskolen, der agendaen er lik hver gang:

  • Diskusjon og innspill til et pågående forskningsprosjekt. Under jubileumsseminaret 15. mai var det danske Lene Lauge Berring som presenterte og fikk innspill til sitt doktorgradsarbeid om å få ned aggresjon og tvangsbruk på psykiatriske avdelinger.
  • Metodediskusjon: Førsteamanuensis Arild Granerud snakket denne gangen om hvordan lokale erfaringer kan overføres til andre steder.
  • Brukervignett: Her spiller brukere blant annet inn ønsker om hva de vil at det skal forskes på.

Når bruker spør bruker

-Betydningen av at forskning handler om samarbeid, at vi ser ulike ting og ser ting på ulike måter, står for meg som veldig sterkt, sier Gro Beston.

Hun trakk også frem metoden Bruker spør bruker.

-Når brukere spør brukere så får man et annet svar enn når forskere eller fagpersoner spør, understreker hun.

-Mer dialog rundt praksis

På spørsmål om hva forumet har oppnådd, trekker førsteamanuensis Arild Granerud frem disse tre punktene:

  • Det er blitt mer forskning på praksis, både innen psykisk helsevern, i kommunene og fra Høgskolens side.
  • Det er blitt mer kontakt og dialog rundt praksis mellom brukere, fagutøvere og Høgskolen.
  • Vi tror forumet har påvirket utførelsen av psykisk helsearbeid, både ved psykiatriske sykehus og på kommunenivå. De er blitt mer oppmerksomme på forskningsresultater, og tar disse mer i bruk.

Ser forbedringspotensial

Selv om Gro Beston mener forumet gjør mye bra, ser hun forbedringspotensial.

-Forumet kan blir enda bedre på å sikre at alle forskningsprosjekter har medforskere med brukererfaring som deltakere, mener Beston.

FORUM FOR PRAKSISNÆR FORSKNING
  • Forum i Hedmark som samarbeider om forskning på tjenester, særlig innen psykisk helse.
  • Forumet er åpent for akademikere, fagpersoner fra praksisfeltet og personer med brukererfaring.
  • Personer knyttet til Sagatun Brukerstyrt Senter har vært faste deltakere i forumet de siste årene.
  • Forumet har eksistert i 15 år - noe som ble feiret med jubileumsseminar med bl a flere utenlandske gjester 15. mai.
MER DIALOG: Forumet har skapt mer kontakt og dialog rundt praksis mellom brukere, fagutøvere og Høgskolen, mener førsteamanuensis Arild Granerud.

Kommenter:

Mer om

nyheter høgskolen.i.hedmark

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen