Endret: 27. mai 2013
Liv Håkedal Skjæveland
HVORDAN BLI BEDRE: -Vi som arbeider i feltet må også tørre å utfordre og evaluere oss selv. Tør vi å slippe brukeren til i egen behandling? Viser vi i handling at vi respekterer pasienten, spør Liv Håkedal Skjæveland, avdelingsleder for psykiatrisk sykepleietjeneste i Arendal kommune. Foto: Privat.

-Tør vi å slippe brukeren til?

-Tør vi å slippe brukeren til?

Intervjustafetten "Psykisk helsearbeid Norge rundt". Etappe 40: Arendal kommune.

Navn: Liv Håkedal Skjæveland.

Jobb: Avdelingsleder for psykiatrisk sykepleietjeneste i Arendal kommune.

Utfordret av: Eli-Anne Willard, psykiatrisk sykepleier i Sarpsborg kommune.

Sender stafettpinnen videre til: Magne Sellereite, Ålesund kommune.

-Skildre kommunen din med tre ord:

-Varm, stolt og utadvendt. Utover det er Arendal Aust-Agders fylkeshovedstad, og er i nasjonal sammenheng en småby med storbyutfordringer.

-Hva er det beste med jobben din?

-At jeg som leder har mulighet til å påvirke utviklingen av tjenestetilbudet innen psykisk helse og rus i kommunen. Og at jeg daglig har kontakt med flotte fagpersoner og brukere.

-Og hva er det verste?

-At jeg ikke alltid får tid til alt jeg ønsker å gjøre, og at det er begrensninger i tilgjengelige ressurser. Budsjettkutt er utfordrende.

-Nevn en ting du mener kan gjøre det psykiske helsearbeidet i kommunene bedre:

-Ved å møte den enkelte bruker slik at han eller hun kan oppleve å ha styring i eget liv, tenker jeg at vi også gjør det psykiske helsearbeidet i kommunen bedre. Dersom personer med psykisk lidelse kan mobilisere egne ressurser, og opplever økt grad av mestring, tror jeg det gir økt livskvalitet for den enkelte. Et sosialpsykologisk perspektiv er også nødvendig for å skape et samfunn som understøtter det som er helsefremmende.  Vi som arbeider i feltet må også tørre å utfordre og evaluere oss selv. Tør vi å slippe brukeren til i egen behandling? Viser vi i handling at vi respekterer pasienten? Tar vi oss tid til å spørre om det vi holder på med hjelper?  Vi må lære av fortiden og tenke nytt om framtiden. Fortsatt er det en god relasjon og respekt  som er grunnleggende i det psykiske helsearbeidet.  Vi må forske mer på egen praksis og på de kommunale tilbud. Vi må undersøke om det vi gjør er det riktige, og om vi faktisk gjør det vi tror vi gjør.

-Nevn et tiltak din kommune er involvert i som du vil framheve?

-”Prosjekt Mestring” er et helt nystartet prosjekt med formål å kvalitetsutvikle tjenestene innen psykisk helse i Arendal. Prosjektet tar utgangpunkt i brukernes ressurser og mulighet for  å mestre eget liv. Dette er et samarbeid med Spesialisthelsetjenesten, Universitetet i Agder og Enhet psykisk helse og rus i Arendal kommune. Det vil bli et eget forskningsprosjekt knyttet til denne nye utviklingen av tjenestene. Vi har i denne forbindelse også kontakt med Odense kommune i Danmark for å få inspirasjon. På Arendalskonferansen i juni er for første gang psykisk helse og brukermedvirkning et av temaene. En delegasjon fra Italia holder foredrag om dette. Vi har store forventninger, og gleder oss til både konferansen og prosjektet videre. Parallelt med dette prosjektet fortsetter vi vårt arbeid med tidlig innsats og forebygging. Barn og unges psykiske helse har i flere år vært et satsingsområde i Arendal.  Vi er så heldige å være med i ”Modellkommuneprosjektet”, og vi opplever at vi gjennom dette får økt kunnskap og et særlig fokus på barn og unge i risikogrupper.

-Hva synes du om NAPHAs kunnskapsbase www.psykiskhelsearbeid.no?

-Svært nyttig, jeg bruker den ofte. Jeg synes informasjonen der er relevant og godt oppdatert.

-Et annet nettsted du kan anbefale?

-Forskning.no. Her er det mye forskjellig, og mye nyttig også innen feltet psykisk helse og rus.

-Gi terningkast til regjeringens innsats for psykisk helse:

-Terningkast 4. Dette på bakgrunn av hele regjeringsperioden. Opptrappingsplan og satsing innen psykisk helse har vært bra og helt nødvendig. Men er jeg er redd for at styrkingen kan forsvinne litt i kommunale budsjettkutt når det ikke lenger er øremerkede midler. Innen rusfeltet har de derimot ikke satset like mye, og det er skuffende.

-Hva gjør du selv for å ta vare på din psykiske helse?

-Jeg prøver å holde meg i bra fysisk form, og trener jevnlig. Samvær med familie og venner er viktig for meg. Kulturelt påfyll er også nødvendig. Jeg er glad i gode bøker og gode filmer. Tar også gjerne med meg teater, ballett og konserter når det byr seg.

-Anbefal en bok, film eller annen god kultur:

-I en hverdag med mye alvor er det nødvendig å lete etter humor både på jobb og på fritiden. Derfor vil jeg  anbefale  ”De urørlige”(” Intouchables”), en fransk komedie. Den påkaller både latter og ettertanke. Av bøker jeg kan anbefale velger jeg Karl Ove Kausgårds Min Kamp. Han skriver om oss alle med sitt liv som referanse. Hans skildring av barnets angst i en (nesten) vanlig familie i bok 1 er gripende. Beate Grimsruds ”En dåre fri” er også en bok som berører.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen