Publisert: 28. juni 2013
Skilt med optimisme, pessimisme og realisme
OPTIMISME: Synet på mulighetene for bedring for mennesker med psykoselidelser har tidligere vært preget av pessimisme, men dette understøttes ikke av forskningslitteraturen, påpeker Helsedirektoratet på sin nettside. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Psykose-retningslinje klar

Psykose-retningslinje klar

Tidlig behandling og tro på bedring preger "Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser", som nå er klar.

-Tidlig oppdagelse og systematisk behandling øker mulighetene for å bli frisk av en psykoselidelse. Synet på mulighetene for bedring har tidligere vært preget av pessimisme, men dette understøttes ikke av forskningslitteraturen. Tvert imot, det er mange som opplever bedring og kommer ut i ordinært arbeid hvis de hjelpes med riktig behandling, oppfølging og støtte, skriver Helsedirektoratet på sin nettside.

Fra 13 år

Den nye faglige retningslinjen, som ble omtalt på napha.no da den var ute til høring, omfatter alle psykoselidelser med unntak av organiske og affektive psykoser.

Retningslinjen gir anbefalinger til utredning, behandling og oppfølging av pasienter fra 13 år og oppover.

NAPHA med i arbeidet

Nestleder i NAPHA, Petter Dahle, har vært med i en arbeidsgruppe for retningslinjen siden 2010, og har skrevet deler av den.

-Tidlig innsats og intervensjon, et bredt behandlings- og oppfølgingstilbud, samt fokus på brukermedvirkning og bedringsprosesser er sentrale områder i retningslinjen, sier Dahle.

  • Les mer på Helsedirektoratets nettside.
SKREV DELER AV RETNINGSLINJEN: Petter Dahle, nestleder i NAPHA.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen