Publisert: 09. september 2013.   Endret: 10. januar 2021
Ottar Ness

FÅR OPPLÆRING: Psykisk helsearbeidere i Buskerud som skal få opplæring i kognitiv miljøterapi denne høsten. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no

Sjekker om tjenestene blir bedre

Sjekker om tjenestene blir bedre

Forskere ved Høgskolen i Buskerud skal det nærmeste halvåret se om opplæring av kommunale psykiske helsearbeidere i kognitiv miljøterapi i bolig gjør brukerne mer fornøyd med tjenestene.

-Både tjenesteutøvernes og brukernes erfaringer med anvendelse av dennne kognitive tilnærmingen skal dokumenteres, står det i avtalen mellom NAPHA og Institutt for forskning innen psykisk helse og rus ved Høgskolen i Buskerud.

-Økt brukeropplevd kvalitet

Opplæringen som skal evalueres gjelder for noen utvalgte boenheter  i Drammen, og er et samarbeid mellom Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS Sør-Øst) og NAPHA.

-Prosjektet skal bidra til å øke kunnskapen om og anvendelse av kognitiv miljøterapi i boliger for mennesker med psykiske lidelser, og derigjennom gi økt brukeropplevd kvalitet på tjenestene, heter det videre i avtalen.  

Hvordan påvirkes praksis?

-Prosjektet skal også øke kunnskap om hvordan ansatte ved tjenestene opplever å delta i et utdanningsprogram, og hvordan dette påvirker deres praksis underveis, sier Ottar Ness ved Høgskolen i Buskerud.

Ness skal lede evalueringen.

SER PÅ EFFEKT
  • NAPHA og TIPS Sør-Øst satte 9. september i gang en opplæring av drøyt 50 psykisk helsearbeidere i drammensområdet, i bruk av kognitiv miljøterapi i bolig.
  • Høgskolen i Buskerud skal evaluere hvilken effekt opplæringen får.
FÅR OPPLÆRING: Psykisk helsearbeidere i Buskerud som skal få opplæring i kognitiv miljøterapi denne høsten.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen