Publisert: 11. september 2013
Forandringsfabrikken
GIR UNGE EN STEMME: Forandringsfabrikken gir barn og unge som er brukere av hjelpesystemene en stemme. Odd Volden trekker frem Forandringsfabrikken som eksempel på en sosial entreprenør som han mener tenker helhetlig. Ungdommene på bildet har bidratt med råd til barnevernet i et prosjekt kalt «Minoritetsråd». FOTO: forandringsfabrikken.no

Når helheten forsvinner

Når helheten forsvinner

Med en bevisst bruk av vanskelige ord skriver napha.no-blogger Odd Volden om hvordan han mener psykisk helsefeltet ofte kan miste utgangspunktet og helheten av syne.

-Individualisering, utredning, diagnostisering og objektivering; oppsplitting av nettverk, fenomener og tjenester; venting og utstøtingstendenser - dette er forhold som hver for seg kan være håndterlige, men som når de oppstår og virker sammen, kan føre til katastrofer for dem som blir utsatt for dem.

-Språklig jåleri

Det skriver Odd Volden i innlegget «Schizofrenidagene - arena for sosialt entreprenørskap eller bidragsyter til multippel reduksjonisme? Del 1». Hvorfor han har valgt et såpass tungt språk i tittelen til innlegget forklarer han slik:

-Jeg har gjennom årene møtt så mange fagfolk som liker å pynte seg med ord, at jeg har forbannet meg på at heller ikke her skal brukerperspektivet vike en tomme. Vi har selvfølgelig ingen interesse av språklig jåleri. Men vi må samtidig vise at vi ikke står tilbake for andre aktører på feltet, heller ikke når det kommer til presisjon og analytisk kapasitet.

-Ut av kontroll

En rød tråd gjennom innlegget er viktigheten av å finne balansen mellom det å på den ene siden kunne dykke ned i ett enkelt saksforhold av gangen, og det å beholde et helhetlig perspektiv på den andre siden. Her mener Volden at det ofte svikter innen psykisk helsefeltet:

-Evnen til å redusere er viktig og nødvendig. Men reduserer man omfattende nok og lenge nok (multippelt), kan man miste utgangspunktet (helheten) av syne. Problemet på psykisk helsefeltet er at reduksjonismen ofte kommer ut av kontroll, mener Volden.

Motsatte eksempler

Han finner likevel noen positive eksempler på det motsatte, som han plasserer under kategorien «sosialt entreprenørskap». Det han trekker fram er Forandringsfabrikken – som gir barn og unge brukere av hjelpesystemene en stemme – og Pøbelprosjektet.

-Mange kjenner Pøbelprosjektet. Pøbelprosjektet hjelper ungdom som er falt utenfor tilbake i skole eller jobb. Vista konkluderer med at Pøbelprosjektet, ved å få 2012-kullet bestående av 370 ungdommer på rett kjøl, vil ha spart offentlige budsjetter for mellom 550 millioner og 1,14 milliarder etter 35 år, skriver Volden.

Kommer med del 2

Volden annonserer at han vil komme nærmere tilbake til Schizofrenidagene i del 2 av innlegget sitt om noen dager. I mellomtiden gir han leserne i «lekse» å gjøre seg kjent med konferansens nettside, og stille seg noen spørsmål:

-Finner jeg noe jeg kan bruke? Hva tenker jeg om brukerperspektivets plass på konferansen? Hva tenker jeg om samhandlingsperspektivet på konferansen? Hvorfor bør sjefen min si ja hvis jeg og noen av kollegaene mine søker om å få dra på Schizofrenidagene 2013? Hvorfor bør hun si nei, skriver han.

ODD VOLDEN
  • Odd Volden er brukeraktivist og faglig rådgiver i NAPHA.
  • Han holder et skarpt blikk på psykisk helse, og blogger jevnlig på napha.no
NAPHA-blogger Odd Volden.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen