Endret: 27. september 2013
Målfrid Frahm Jensen og Inger Kari Nerheim
PASIENTENES REPRESENTANT: Erfaringskonsulent Målfrid Frahm Jensen (t.v.) er først og fremst pasientene og deres pårørendes representant ved nye ansettelser. T.h. Inger Kari Nerheim, divisjonsdirektør ved psykiatrisk divisjon i Helse Stavanger HF. FOTO: Guro Waksvik.

Brukere deltar ved ansettelser

Brukere deltar ved ansettelser

Erfaringskonsulent Målfrid Frahm Jensen deltok i ansettelsen av ny sjefslege og konsulent til psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus. Hun håper flere helseforetak følger etter.

-Å inkludere erfaringskonsulenter i forbindelse med ansettelser er et skritt i riktig retning, mener Målfrid Frahm Jensen.

-Positivt overrasket

Hun er ansatt som erfaringskonsulent i psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS), og har lang erfaring både som pasient, pårørende, tillitsvalgt og ansatt. 

-Jeg ble positivt overrasket da jeg ble bedt om å være med i prosessen i forbindelse med to ansettelser, både sjefslege og konsulent til hovedadministrasjonen, medgir Frahm Jensen.

Idé fra England

Divisjonsdirektør Inger Kari Nerheim ved psykiatrisk divisjon i Helse Stavanger HF, forteller at ideen kom fra England.

-Tanken er for så vidt ikke ny. Vi har snakket om det lenge, og andre har gjort det før oss. Allerede i 2006 var de i gang i Liverpool. Der er det fremdeles slik at de ikke ansetter noen uten at de har med seg en trent bruker eller pårørende i prosessen, sier Nerheim.

Recovery-tenkning

To ansettelser er en god begynnelse. At dette blir en fast ordning kan hun imidlertid ikke bekrefte.

-Endringer blir til gjennom prosesser, ikke med diktat. Vi vil ta opp dette på et ledermøte, og diskutere hvordan vi skal gjøre det videre, lover hun.

Nerheim har hatt studiepermisjon, og har sett nærmere på Recovery-tenkningen. Å inkludere folk med pasienterfaring ligger midt i denne tenkningen. Hun er ikke i tvil om at erfaringen så langt er god.

-Frahm Jensen deltok i hele prosessen, og bidro til at det ble gode samtaler om viktige tema, sier Nerheim.

Klare meninger

I jobben er det først og fremst pasientene og deres pårørende Frahm Jensen ivrer for. Fra dette ståstedet har hun klare meninger om hvilke egenskaper en sjefslege bør ha.

-Sjefslegen er avgjørende for hele bedriftskulturen, og må være tydelig, lyttende og ydmyk, spesielt i forhold til pasienter og pårørende. Spørsmålene jeg stilte kandidatene under intervjuene var knyttet til hvordan de ville møte klager, brukermedvirkning, bruk av tvang og pårørendesamarbeid. Jeg hadde også spørsmål om medisinering og medisinfrie tilbud, forteller hun.

Får opplæring

Frahm Jensen håper helseforetaket vil fortsette å bruke erfaringskompetanse i forbindelse med ansettelser.

-I alle fall når et gjelder ansettelser av postledere og avdelingsledere, sier hun.

-I England lærer de opp pasienter og pårørende i intervjusituasjoner, slik at de har fått en pool av trente erfaringskonsulenter. Kanskje vi kan gjøre noe liknende her hos oss, foreslår Nerheim.

Positiv

I dag er det to ansatte erfaringskonsulenter i psykiatrisk divisjon i Stavanger. I tillegg til Frahm Jensen er det en ansatt i en prosjektstilling i TIPS (Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser).

Kjetil Hustoft, som nå har takket ja til stillingen som sjefslege, synes det er flott at en representant for pasientene deltar i forbindelse med ansettelser. Hustoft har vært konstituert i stillingen siden i vår. Tidligere har han blant annet vært seksjonsoverlege ved akuttmottaket, og avdelingsoverlege for spesialavdeling for voksne. Han har også deltatt i et større forskningsprosjekt om bruk av tvang.

-Spørsmålene jeg fikk fra Frahm Jensen under intervjuet var relevante, og gjenspeilet mye av det jeg er opptatt av som leder. Blant annet dette med bruk av tvang, forteller han.

Hustoft mener det vil være positivt med flere erfaringsmedarbeidere på sykehuset.

-Lære av feilene

-Jeg har ofte tenkt at det ville vært bra å ha med seg en med erfaring fra for eksempel selvskading, til samtaler med pasienter som sliter med samme problematikk, sier han.

Han bruker også tidligere pasienter i undervisningen av medisinstudenter. Det gir studentene mulighet til å komme tett på og våge å stille spørsmål under trygge rammer. Når det gjelder klager ønsker Hustoft å møte disse så fort som mulig.

-Vi må være ydmyke, men må samtidig svare ut fra vår kompetanse. Vår opplevelse av situasjonen kan av og til være i konflikt med det pasienten opplever. Det hender vi gjør feil, som alle andre. Da er det viktig å lære av feilene, understreker Hustoft.

POSITIV: Påtroppende sjefslege Kjetil Hustoft (t.h.) synes erfaringskonsulent Målfrid Frahm Jensen (t.v.) stilte gode og relevante spørsmål da han var på jobbintervju.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen