Publisert: 05. november 2013
Astrid Weber
PÅ SKRIVEKURS: -Jeg ble veldig glad da det kom invitasjon til skrivekurs. Det er kjekt å lære noen knep for å skrive, og en fin måte å nå ut med et budskap både til brukere, pårørende og fagfolk innen psykisk helsefeltet, mener Astrid Weber. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Vil ha mer dialog mellom pårørende og fagfolk

Vil ha mer dialog mellom pårørende og fagfolk

-Jeg skriver om behovet for at fagfolk innen psykisk helse i større grad deltar når pårørende utveksler erfaringer, sier erfaringskonsulent og deltaker på NAPHAs skrivekurs, Astrid Weber.

Weber jobber som erfaringskonsulent ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn. I oktober deltok hun på skrivekurs for personer som jobber med ulike lærings- og mestringstilbud, arrangert i samarbeid mellom NAPHA og Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS).

11 lærings- og mestringsartikler

Webers artikkel Opplæring til pårørende - felles læringsarena er en av 11 tekster om lærings- og mestringstilbud som ble laget på skrivekurset. Tekstene vil legges ut på NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no utover høsten.

-Jeg ble veldig glad da det kom invitasjon til skrivekurs. Det er kjekt å lære noen knep for å skrive, og en fin måte å nå ut med et budskap både til brukere, pårørende og fagfolk innen psykisk helsefeltet, mener Weber.

Fra monolog til dialog

Ved senteret der Weber jobber er hun med på å drifte et lærings- og mestringstilbud med undervisningskvelder for pårørende til mennesker med psykiske helseproblemer.

-Det er tre slike kvelder på høsten og tre på våren, forteller hun.

Det som startet som undervisning og erfaringsutveksling mellom de pårørende, har etterhvert åpnet for en lærerik dialog mellom pårørende og fagfolk.

-Ofte stort sprik

-Det har slått meg at flere fagfolk burde deltatt på en slik arena og i den dialogen som foregår der. Ofte er det stort sprik mellom hvordan fagfolk og pårørende forstår ulike problemer, mener hun.

Hun peker på at fagfolkene kan mene at de har ivaretatt pårørende og tatt dem med på råd, mens pårørende derimot opplever at de er overlatt til seg selv og ikke blir ansett som en naturlig samarbeidspartner. 

Tromsø på riktig vei

Noen fagfolk deltar i dialogen med pårørende på undervisningskveldene ved senteret i Tromsø.

-Vi er kommet et skritt i riktig retning. Etter påtrykk fra pårørende over tid er det nå også bestemt at det skal utarbeides en egen pårørendestrategi ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, sier Weber.

Egen pårørendestrategi

Hun har noen klare ønsker for hva strategien bør inneholde:

-Jeg håper at strategien vil føre til at det lages informasjonsbrosjyrer rettet mot pårørende, at det blir pårørendekontakter ved alle kliniske enheter, at pårørende får tilbud om opplæring og støtte, og at fagfolkene lytter mer til de pårørendes erfaringer og tar disse på alvor i utformingen av tjenestene, sier hun.

-Dialog avgjørende

Fagredaktør for kunnskapsbasen psykiskhelsearbeid.no, Kjetil Orrem, mener Astrid Weber har skrevet om et interessant og viktig tema.

-Opplæring og informasjon om psykisk helseproblematikk kan være en vesentlig kilde til mestring, både for brukeren selv og for pårørende. Men det er også viktig at fagfolk er bevisst den potensielle læringseffekten som ligger for dem i et slikt fora. Dialogen med brukere og pårørende er avgjørende for at hjelpeapparatet skal gjøre en best mulig jobb, mener Orrem.

SERIE på Psykiskhelsearbeid.no: LÆRING OG MESTRING
AVGJØRENDE: -Dialogen med brukere og pårørende er avgjørende for at hjelpeapparatet skal gjøre en best mulig jobb, mener fagredaktør for kunnskapsbasen psykiskhelsearbeid.no, Kjetil Orrem.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen