Publisert: 11. november 2013
DDSI instruksjon
PRESENTASJON: Det er laget en engelsk presentasjon av ROP-verktøyet DDSI.

Nytt og effektivt ROP-verktøy

Nytt og effektivt ROP-verktøy

Et nytt screening-intervju, som tar under 20 minutter å gjennomføre, viser gode resultater i å avdekke samtidig psykisk lidelse ved rusmisbruk.

DDSI heter verktøyet, og står for Dual Diagnosis Screening Inteview. Det ble presentert under en konferanse om dobbeltdiagnose i Barcelona i oktober. Nasjonal kompetansetjeneste ROP i Norge er blant mange som har meldt sin interesse, skriver rop.no.

Ny studie

En ny spansk studie av DDSI, med 827 deltakere hentet fra ulike forskningsprosjekter innen rusfeltet - både innenfor og utenfor behandlingssettinger, viser gode resultater.

DDSI har vært i bruk i felten i Barcelona og i andre byer i Spania siden 2011.

Går raskt

Til forskjell fra PRISM, som ifølge forfatterne er gullstandarden for vurdering av samtidig psykisk lidelse ved ruslidelser, tar DDSI vesentlig kortere tid å gjennomføre og er lett å bruke i ulike kliniske settinger.

PRISM er ment for bruk i spesialisthelsetjenesten og krever lang tid. DDSI er databasert, og kan benyttes av alle medarbeidere i rusfeltet, etter en kort opplæring, skriver rop.no.

Gode psykometriske egenskaper

Den spanske forskergruppen bak studien konkluderer med at verktøyet har svært gode psykometriske egenskaper, med en sensitivitet og spesifisitet på over 80 prosent for de vanligste psykiske lidelsene.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen