Publisert: 27. november 2013
Ordfører Jan Kristensen og ansatt Yvonne Lunde Håland
LYNGDAL-ORDFØRER Jan Kristensen åpner treffstedet «Dørstokken» 19. november. T.h. Yvonne Lunde Håland, ansatt ved «Dørstokken». FOTO: Siri Bjaarstad/NAPHA.

Åpnet nytt treffsted

Åpnet nytt treffsted

Mens andre opplever at dagtilbud og aktivitetshus trues med nedleggelse, åpnet sørlandskommunen Lyngdal nylig treffstedet «Dørstokken» for mennesker med rusproblemer, psykiske helseutfordringer, pårørende og samarbeidspartnere.

NAPHA var 19. november med på åpningen av tilbudet, som er blitt til gjennom samarbeid mellom Lyngdal kommune og Røde kors i Vest-Agder.

Gode erfaringer

Barbro Aaberg jobber i rustjenesten i Lyngdal kommune, og har vært en av initiativtagerne til det nye tilbudet. Hun er opptatt av at det skal være et faglig tilbud på dagtid, der mennesker med rusproblemer, psykiske helseutfordringer, pårørende og samarbeidspartnere kan møtes. Ideen bak treffstedet, som har fått navnet «Dørstokken», er at det skal være et lett tilgjengelig tilbud hvor alle som vil kan komme innom uten å gjøre avtale på forhånd.    

-Treffstedet har hatt et prøvetilbud i fem uker før ordføreren offisielt klippet den røde snoren, og så langt har erfaringene vært gode, forteller Aaberg.

Dagtilbudet er åpent to dager i uken, og alle er velkomne.

-Mening og struktur

De som kommer innom Røde Kors huset i sentrum av Lyngdal, møter kanskje også Yvonne Lunde Håland. Hun er ansatt som ressursperson på huset, og er godt fornøyd med at Lyngdal nå får sitt eget treffsted på dagtid.

-Dette er en fin og spennende måte å møte mennesker på. Det er viktig å ha et sted å gå til, hvor du kan ta en prat, som gir dagen mening og struktur, sier Håland.  

Tilhørighet og vennskap

Jan Ivar Ekberg, erfaringskonsulent og koordinator for bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm, sier til napha.no at treffstedet representerer noe verdifullt. Erfaringene til brukerorganisasjonen er at mange mennesker med rusproblemer og/eller psykiske helseutfordringer trenger nye sosiale arenaer, der de kan oppleve felleskap og få nye venner.

-«Dørstokken» og andre slike dagtilbud er steder for mestring, for empowerment, for tilhørighet og for vennskap, sier Ekberg.

Han fremhever viktigheten av dagtilbud i utkantkommuner, der brukerorganisasjonene ikke har like mange tilbud som i større byer.

Inn i lokalsamfunnet

Ekberg synes Lyngdal kommune har gjort et smart grep ved å samarbeide med Røde kors, og flytte et kommunalt tilbud ut av kommunens kontorer, og inn i lokalsamfunnet.

-De har på denne måten skapt et dagtilbud de i utgangspunktet ikke hadde ressurser til. Dette viser hvor mye det er å hente på kreativitet, og samarbeid mellom kommuner og andre organisasjoner. Jeg håper dette kan gi inspirasjon til andre, for slike tilbud trenger vi, avslutter Ekberg.

STOLTE AV «DØRSTOKKEN»: F.v. Barbro Aaberg i rustjenesten i Lyngdal kommune, ansatt Yvonne Lunde Håland og erfaringskonsulent Jan Ivar Ekberg fra organisasjonen A-larm.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen