Publisert: 18. desember 2013
Olav Nyttingnes (510 x 455)
TESTET LOKALT: -Skjemaet kan brukes til å måle hvor tvunget folk føler seg også i de kommunale psykiske helsetjenestene, i tillegg til i psykisk helsevern, sier psykolog og stipendiat Olav Nyttingnes. FOTO: Bo Mathisen.

Måler hvordan tvang oppleves

Måler hvordan tvang oppleves

Et nytt enkelt spørreskjema skal avdekke hvordan tvangsbruk innen psykisk helsetjenester oppleves.

-Utprøvingen viser at skalaen gir et godt bilde på opplevd tvang, sier psykolog og stipendiat ved Ahus, Olav Nyttingnes, til napha.no.

Grundig siling

Nyttingnes har laget skjemaet, som består av 15 utsagn pasienten skal si hvor enig eller uenig han eller hun er i. Utsagnene er silet ut blant 150 utsagn om opplevelse av tvang, hentet fra forskning og andre kilder.

-Det er laget slik at det skal egne seg til bruk både i forskning og ute i tjenestene for å forbedre disse, sier Nyttingnes.

Testet i kommunale boliger

Skjemaet er blant annet prøvd ut i kommunale boliger for mennesker med psykiske helseproblemer.

-Det kan derfor brukes til å måle hvor tvunget folk føler seg også i de kommunale psykiske helsetjenestene, i tillegg til i psykisk helsevern, sier han.

Mer info

For mer informasjon, kontakt Olav Nyttingnes på e-post: olav.nyttingnes@ahus.no.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen