Publisert: 20. desember 2013
COLOURBOX554334
ETTERLYSER SAMTALER: 45 prosent av ruspasienter i institusjon sier at de ikke i det hele tatt, i liten grad eller i noen grad har fått nok tid til samtaler med behandlerne og personalet. 50 prosent mener de ikke har hatt tilfredsstillende tilgang til lege eller psykolog. De er også misfornøyd med oppfølgingen i sin hjemkommune. ILLUSTRASJONSFOTO: www.colourbox.com.

Savner hjelp med fysiske og psykiske plager

Savner hjelp med fysiske og psykiske plager

Nesten halvparten av pasientene ved rusinstitusjoner synes de får for lite tid med behandlerne, viser ny rapport fra Kunnskapssenteret.

–De fleste temaene som undersøkelsen tar for seg indikerer at det er stort rom for forbedringer innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, sier prosjektleder Mona Haugum i Kunnskapssenteret, til senterets nettside.

978 deltakere

Dette er den første nasjonale undersøkelsen blant pasienter ved alle landets institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Den er gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret), på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Undersøkelsen ble gjennomført på én avtalt dag i september 2013 blant 1070 voksne pasienter, 16 år eller eldre, som den aktuelle dagen hadde et døgnopphold på en TSB-institusjon. Av disse besvarte 978 (91 prosent) spørreskjemaet.

Trenger  behandler-tilgang 

Undersøkelsen viser blant annet at:

  • 45 prosent av pasientene har ikke i det hele tatt, i liten grad eller i noen grad fått nok tid til samtaler med behandlerne/personalet.
  • Tilsvarende svarer mer enn 50 prosent, ifølge de tre samme svaralternativene, at de ikke har hatt tilfredsstillende tilgang til lege eller psykolog.
  • Det samme gjelder på spørsmål om de har fått hjelp med fysiske plager og sykdom eller psykiske plager.

Ikke fornøyd med hjelpen i kommunene

-De aller fleste pasientene syntes heller ikke at kommunens hjelp har vært tilfredsstillende, sier Haugum.

78 prosent svarte at hjelpen fra kommunen ikke i det hele tatt, i liten grad eller i noen grad har vært tilfredsstillende. I de kvalitative kommentarene som omhandler hjelp fra kommunen beskrives både positive og negative erfaringer.

-Både ruskonsulenter og fastleger blir som oftest positivt omtalt, mens NAV jevnt over får dårlige tilbakemeldinger, sier hun.

Les mer om undersøkelsen på nettsiden til Kunnskapssenteret.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen