Publisert: 08. januar 2014
Bent Høie2
VIL SATSE DER FOLK BOR: Helseminister Bent Høie vil bygge ut det psykiske helsetilbudet i kommunene. Både for å sikre at folk får tidlig og rask hjelp, og for å frigjøre flere plasser i spesialisthelsetjenesten til de som er alvorlig syke. FOTO: Bjørn Stuedal.

- Vi skal bygge ut det psykiske helsetilbudet i kommunene

- Vi skal bygge ut det psykiske helsetilbudet i kommunene

Helseminister Bent Høie gjentok i sin sykehustale 7. januar regjeringens løfte om å bygge ut det psykiske helsetilbudet i kommunene.

Helseministeren konkretiserte ikke løftet nærmere i sin sykehustale, men NAPHA-leder Trond Hatling sier man allerede vet en del om innholdet i satsingen.

-Regjeringen har vært tydelige på at den vil følge opp det den forrige regjeringen satte i gang, nemlig å ansette flere psykologer i kommunene, satse på oppsøkende tilbud som ACT og FACT, samt styrke lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp, sier Hatling.

Kommuneøkonomien viktigst

Han mener dette er viktige satsinger, men at det mest avgjørende likevel er hvilke grep regjeringen tar for å sikre en god økonomi i kommunene.

-De nevnte satsingene utgjør bare en liten del av det totale bildet. Det er rundt 9300 årsverk i det kommunale psykiske helsearbeidet for voksne. Hvilke midler de får til rådighet for å gi gode tilbud innen bolig, å hjelpe folk ut i jobb, skape dagaktivitetstilbud av kvalitet og annet er avgjørende for hvor godt det psykiske helsetilbudet i kommunene blir, mener Hatling.

I tillegg er han spent på hvordan regjeringen vil følge opp ambisjonen fra regjeringserklæringen om at distriktspsykiatriske sentre (DPS) skal legges til de større kommunene.

Høies psykisk helse-løfter

Bent Høie viet mye tid til psykisk helse i sin tale. Her er noen av hovedpunktene hans:

  • Regjeringen skal legge fram en opptrappingsplan for rusfeltet, og bygge ut det psykiske helsetilbudet i kommunene. Da vil folk få tidlig og rask hjelp, samtidig som det frigjør  flere plasser i spesialisthelsetjenesten til de som er alvorlig syke.
  • Fra i år er den såkalte gyldne regelen gjeninnført, som innebærer at ressursene til rus og psykisk helse skal øke mer enn somatikken i hver helseregion.
  • Veksten innen psykisk helsevern skal skje ved DPS og i psykisk helsevern for barn og unge.

  • I poliklinikkene har hver behandler i gjennomsnitt om lag to konsultasjoner per dag. Det er for lite. De som har ansvaret i helseregionene har et ansvar for at arbeidet organiseres slik at flere pasienter får hjelp per årsverk.

  • Distriktspsykiatriske sentre (DPS) skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode akuttjenester gjennom døgnet, ambulante tjenester, poliklinikk og døgnbehandling.

  • Døgnkapasiteten innen tverrfaglige spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB) skal økes med om lag 200 plasser utover den kapasitet som gjeldende avtaler representerer for 2013.

KOMMUNEØKONOMIEN betyr mest, mener NAPHA-leder Trond Hatling.

Kommenter:

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen