Publisert: 13. januar 2014
Anne Sælebakke
AUTOPILOT: -Mange av oss går mye på autopilot. Hvordan vi forholder oss til omverdenen og til stress er reaksjoner vi har automatisert, sier Anne Sælebakke. FOTO: Boka "Om å ta pårørende på alvor".

Mindfulness som verktøy for pårørende

Mindfulness som verktøy for pårørende

-Som pårørende er det ekstra viktig å lære å ta vare på seg selv. Klarer man ikke det, er det også vanskelig å ta vare på andre, sier Anne Sælebakke. Hun har holdt flere kurs i Mindfulness for pårørende til mennesker med psykiske helseproblemer.

-Mange pårørende har nesten ikke plass til seg selv i sitt eget liv, sier Anne Sælebakke i et intervju i PIO-senterets nylig utgitte jubileumshefte "Om å ta pårørende på alvor"

Reduserer stress

Sælebakke er utdannet lærer, fysioterapeut og kroppsorientert psykoterapeut, med videreutdanning i kommunikologi. De siste årene har hun jobbet med Mindfulness som metode for å redusere stress. Blant annet har hun holdt kurs ved PIO-senteret i Oslo, som er et ressurssenter for pårørende til mennesker med psykiske helseprobemer.

Gjennom øvelser i mindfulness, på norsk oppmerksomt nærvær, lærer deltakerne teknikker som hjelper dem til å gjenopprette kontakten med seg selv.

-Det er sterkt å se hvor takknemlige mange blir for den muligheten, sier Sælebakke.

Handler på autopilot

Over åtte kvelder lærer deltakerne blant annet meditasjonsøvelser, som er rettet inn mot å bli mer bevisst og til stede i her og nå-situasjonen.

-Mange av oss går mye på autopilot. Hvordan vi forholder oss til omverdenen og til stress er reaksjoner vi har automatisert. Vi skrur av følelsene og bare handler. Vi "gjør ting", i stedet for å kjenne etter og bare være i aktiviteten. Mange kjenner ikke etter i det hele tatt. Det fører til en stiv, vond kropp, til uro, til manglende evne til å slappe av. Slike onde sirkler kan fort ende i angst og depresjon, sier Sælebakke i intervjuet i boka PIO-senteret utga i anledning sitt femårsjubileum.

Nærvær i hverdagen

Deltakerne øver seg hjemme på for eksempel å hvile i aktiviteten mens de vasker hendene, ikke bare gjøre det i full fart. Eller de kutter tomater, pusser tenner eller kjører bil mens de er mer bevisst en ellers på sitt nærvær i situasjonen.

I konstant krise

Sælebakke har inntrykk av at mange pårørende er i konstant krise, og bruker alle sine krefter på den som er syk. Mindfulness handler om å venne seg av med automatiske stressreaksjoner, og klare å ta pause fra bekymringer og spare krefter.

-Vi øver på å kjenne etter hvordan vi selv har det her og nå. Det virker selvregulerende både på kropp og psyke, sier hun.

Skille belastninger og bekymringer

Hun sier at Mindfulness hjelper pårørende og andre til å skille mellom belastninger og bekymringer.

-Når man har store belastninger er det viktig å ikke ta alle bekymringer på forskudd, men spare på kreftene til det virkelig gjelder, understreker hun.

Ser egne ressurser

Et annet trekk ved kursene er at deltakerne bes om å ikke snakke så mye om utfordringene de har i hverdagen som pårørende. I stedet bes de om å dele med hverandre hvordan øvelsene virker på dem, og hvordan det er å være her og nå.

-Utgangspunktet er å ha fokus på ressursene som bor i den enkelte, og på øvelsene. Det i seg selv fører til at mange endrer fokus og kommer i kontakt med noe dypere og annet i seg selv enn frustrasjonene, som kanskje har fått prege dem for mye, sier Sælebakke i intervjuet.

Bestill pårørendehefte

Les om priser og hvordan du bestiller boka "Om å ta pårørende på alvor".

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har vært med og støttet  bokutgivelsen. Biblioteket deres har flere eksemplarer til gratis utlån. Ta kontakt her: bibliotek@erfaringskompetanse.no

ANNE SÆLEBAKKE
  • Anne Sælebakke er utdannet lærer, fysioterapeut og kroppsorientert psykoterapeut, med videreutdanning i kommunikologi, en tverrfaglig metadisiplin i kommunikasjons- og forandringsarbeid.
  • Har siden slutten av nittitallet undervist i Mindfulness, eller oppmerksomt nærvær.

  • Les mer om Mindfulness/oppmerksomt nærvær.

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen