Publisert: 15. januar 2014
Ny side PHA - Forskning HBV
NY SIDE PÅ PSYKISKHELSEARBEID.NO:-Gjennom samarbeidet med forskere og sentre ved høgskolene blir også NAPHA nærmere kjent med det enkelte miljø, og kan knytte kontakt mellom forskning og praksis på landsbasis, sier Turid Møller Olsø, faglig rådgiver og Kjetil Orrem, fagredaktør.

Møt forskning på ny nettside!

Møt forskning på ny nettside!

Forskning og forskere fra Senter for psykisk helse og rus ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold finner du nå på egen side på Psykiskhelsearbeid.no

I dag åpnet NAPHA en ny side på Psykiskhelsarbeid.no. Her presenteres forskingen som foregår ved Senter for psykisk helse og rus ved Høgskolen i Buskerud. På siden samler vi alt kunnskapsbasen Psykiskhelserbeid.no inneholder av omtaler og publikasjoner fra dette miljøet.

-Dette er en del av vår strategi for å synliggjøre forskning på psykisk helsearbeid, både forskningsmiljøene og kunnskapen de utvikler, sier faglig rådgiver Turid Møller Olsø og ansvarlig for NAPHAs forskningsstrategi.

I september startet satsningen på forskningsmiljøer på Psykiskhelsearbeid.no. Forskningsmiljøet ved Høgskolen i Hedmark var det første som fikk en egen temaside.

Blir oppdatert

NAPHA sørger for at Psykiskhelsearbeid.nos forskningssider blir fylt med mer innhold fremover.

-I januar og februar publiserer vi flere omtaler og presentasjoner av pågående forskningsprosjekter og publikasjoner fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold, sier Kjetil Orrem, fagredaktør for kunnskapsbasen Psykiskhelsearbeid.no.

Hvem er forskerne?

Forskerne tilknyttet miljøet har opprettet profiler på Psykiskhelserabeid.no. Du finner dem via temasiden. De vil også selv være skribenter på Psykiskhelserabeid.no:

Sterke på Recovery-kunnskap

I desember 2013 lanserte NAPHA kunnskapssammenstillingen Recoveryorienterte praksiser, forfattet av professor Bengt Karlsson og professor Marit Borg, begge forskere ved Senter for psykiskhelse og rus (HBV), og Anne Stenhammer, bibliotekleder ved HBV.

Finn og les vitenskapelige artikler!

Kunnskapssammenstillingen om Recovery og en rekke andre publikasjoner og forskningsresultater kan du både lese om og finne i originalform om du går inn på den nye forskningsmiljøsiden Høgskolen i Buskerud på Psykiskhelserbeid.no. Der finner du omtaler av blant annet doktorgrader og vitenskapelige artikler utviklet i dette forskningsmiljøet.

Erfaringskompetanse viktig

Forskningen ved senteret er nært knyttet til utviklingen av bedre praksis og tjenester lokalt, og senteret har som målsetning å skape et forskningsmiljø som personer med brukererfaring, pårørendeerfaring og klinisk erfaring ved siden av forskere kan være en del av:

Oppretter Recovery-verksteder

Nytt er også sentrets satsning og forskning på Recovery-verksteder. Med Asker kommune og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse samarbeider Senter for psykisk helse og rus (HBV) om å bygge opp gode livsarenaer for innbyggere med psykisk helse- og rusproblemer, ut fra behovet til de det gjelder. 

Nettsider om forskningsmiljøer

Hensikten med nettsidene om forskningsmiljøer er:

  • Gjøre forskningen og forskningsmiljøet ved Senter for psykiskhelse og rus ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold tilgjengelig og synlig for praksisfeltet.
  • Bygge opp og vise fram en samlet oversikt over særlig de psykososialt orienterte forskningsmiljøene på psykisk helsefeltet i Norge.
  • Skape et sted på nettet der forskere og praktikere – og kunnskap – møtes.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forskningsmiljøer

Forskning flere steder?

Initiativet er blitt positivt møtt av forskningsmiljøene rundt omkring i landet, i følge Møller Olsø.

-Utover i 2014 vil flere miljøer som forsker på psykisk helsearbeid vies egne sider på Psykiskhelsearbeid.no, sier hun.

Gjennom samarbeidet med forskere og sentre ved høgskolene blir også NAPHA nærmere kjent med det enkelte miljø, og kan knytte kontakt mellom forskning og praksis på landsbasis.

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen