Publisert: 06. februar 2014
COLOURBOX1176598
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

Angst og depresjon mest utbredt - men lettest å forebygge

Angst og depresjon mest utbredt - men lettest å forebygge

–Angst og depresjon er de mest utbredte, og for samfunnet klart mest kostnadskrevende psykiske lidelsene. Samtidig er disse lidelsene lettest å forebygge, sier direktør ved Divisjon for psykisk helse i Folkehelseinstituttet, Ellinor Major.

Hun men det er viktig at alle kommunene tilrettelegger for tiltak som fremmer god psykisk helse.

Lavterskeltilbud viktig

I et intervju på Folkehelseinstituttets nettside trekker hun frem tiltak som Frisklivssentraler, lavterskeltilbud med psykolog i kommunene, og kurs i depresjonsmestring.

-Rask psykisk helsehjelp kan føyes til som viktig i denne sammenheng, sier faglig rådgiver i NAPHA, Gretha Evensen.

Store forskjeller

Folkehelseinstituttet har gått nærmere inn og sett på tall fra de nye folkehelseprofilene. Det viser seg at det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder hvor stor andel av befolkningen som har psykiske symptomer og lidelser.

For eksempel viser data om legemiddelbruk at 148 av 1000 personer har brukt legemidler for behandling av psykiske lidelser i Kristiansand kommune, mens tilsvarende tall for Jølster er 86 av 1000.

-Mange årsaker

-Forskjeller mellom kommuner kan ha mange årsaker. Det kan være reelle forskjeller, og det kan også være forskjeller som skyldes for eksempel ulik diagnostiseringspraksis og avstand til lege, sier Ellinor Major.

Hun legger til at forskjeller også kan ha sammenheng med arbeidsløshet og forhold i skolen, som frafall og mobbing. 

-I tillegg kan det være fordi de ulike kommunene tilbyr ulike tiltak for forebygging og behandling av psykiske lidelser, påpeker hun.

Ellinor Major.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen