Publisert: 17. februar 2014
Marit Myklebust
INNLEVELSE OG KJÆRLIGHET: -Gatehospitalet tilbyr både tilsyn av lege og sykepleiere. Men fremfor alt har vi medarbeidere som viser stor innlevelse og kjærlighet for mennesker med alvorlig rusavhengighet, fortalte tidligere leder i Gatehospitalet Marit Myklebust under kongressen «Rus og psykisk helse» i forrige uke. (FOTO: Frøy Lode Wiig/Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

-Lavterskel med suksess!

-Lavterskel med suksess!

-Det finnes ikke håpløse tilfeller. Vår erfaring med 10 års drift tilsier at det finnes håp for alle menneskene med et rusproblem som vandrer ute i Oslos gater, sier tidligere leder i Frelsesarmeens Gatehospital, Marit Myklebust.

-Det er altfor mange mennesker som vandrer gatelangs i Oslo med alvorlige rusproblemer. Gatehospitalet gir et helsetilbud til de som kommer fra sykehus, men som er altfor syke til å klare seg selv, sa Myklebust på kongressen "Rus og psykisk helse" i forrige uke.

Profesjonalitet, innlevelse og kjærlighet

-Vi har både lege og sykepleier, og noen av de viktigste egenskapene hos våre medarbeidere er evnen til å kunne vise stor innlevelse og kjærlighet for våre pasienter, understreker Myklebust.

Hun sier videre at 40 prosent av pasientene til Gatehospitalet kommer fra sykehus, mens 40 prosent kommer direkte fra feltstasjonene. I tillegg er det etablert samarbeid med LAR Øst og fastlegene.

-Får hente seg inn

De hyppigste årsakene til innleggelse er sår, infeksjon, abscesser og generell utmattelse.

-Hos oss får de rusavhengige god medisinsk oppfølging, men også mulighet for å hente seg inn igjen etter lange tidløse perioder med gatelangs vandring i ruspåvirket tilstand. Rusmisbrukere er ofte avmagrede, og har generell helsesvikt. Injeksjon av rusmidler gir dessuten sår og infeksjoner, sier Myklebust.

-Lykkes nesten alltid

Gjennom 10 års drift har Gatehospitalet hatt besøk av 600-700 pasienter som har gitt solid erfaringsbasert kunnskap. Myklebust presiserer viktigheten av god kommunikasjon og tillit mellom instansene i hjelpeapparatet.

-Det finnes ikke håpløse tilfeller. Vi lykkes nesten alltid, men det betinger god kommunikasjon med blant annet kommune, sykehus og botiltak, sier hun.

-Lik praksis gir trygghet

Myklebust understreker viktigheten av lik praksis.

-Ved avrusning, altså bruk av Metadon og Subutex, så må vi følge samme praksis som ved sykehusene. Lik praksis gir trygghet og forutsigbarhet for både pasient og de berørte deler av hjelpeapparatet. Våre erfaringer tilsier at sannsynligheten for å sprekke er større jo mindre kommunikasjon og mer ulik praksis det er i hjelpetjenestene.

Nulltoleranse for bruk av rusmidler!

Nesten samtlige som blir innlagt på Gatehospitalet er avhengige av heroin. Men det finnes klare instrukser på at det ikke er lov å bruke rusmidler under oppholdet.

-Vi skal gi den aller beste abstinensbehandling! Vi har tilbakefall hos pasienter. Flere har da kommet tilbake til oss, gitt oss enda mer kunnskap, som har gjort behandlingsløpet enda mer tyngde. Målet er å alltid lykkes til slutt, fastslår Myklebust.

-Skal ikke legge listen for høyt

Hun påpeker at det ikke er tenkt noen utvidelse av antall sengeplasser ved Gatehospitalet, all den tid man ikke skal bli noen erstatning for de ordinære hjelpetjenestene. Hun viser også til at det er stor pågang etter å få jobbe hos Gatehospitalet.

-Det er også viktig å presisere at vi ikke skal legge listen for høyt. Vi kan ikke forvente at pasienten skal bli rusfri etter et opphold hos oss, sier hun.

Les flere napha.no-artikler fra forrige ukes kongress "Rus og psykisk helse":

GATEHOSPITALET
  • Frelsesarmeen, i samarbeid med Diakonhjemmets høyskolesenter, utarbeidet i 2002 rapporten «Det verste er å skrive dem ut – til gata». Den ga en skremmende beskrivelse av gatefolkets helsesituasjon.
  • I 2004 åpnet Gatehospitalet for å imøtekomme det dokumenterte behovet for et avansert og gatenært helsetilbud som ikke ivaretas av øvrig helsetjeneste – et samarbeid mellom Frelsesarmeen og det offentlige.
  • Gatehospitalet er driftet gjennom tilskudd fra staten, og har en herreavdeling med ni sengeplasser og en kvinneavdeling med åtte sengeplasser.
  • Gatehospitalet skal fylle behov for medisinsk døgnpleie:

-ved langvarig sykdom der det ikke trengs sykehusinnleggelse

-ved underernæring, fysisk utmattelse og en helsemessig kollaps

-før innleggelse på sykehus, tannbehandling og lignende

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen