Publisert: 21. februar 2014
Møte i Nordflanken thumb4585
DIALOGMØTER: Representanter fra fylkesmennene, Bufetat, NAPHA og kompetansesentere i region nord møtes årlig.

Nordflanken - et samarbeid i nord

Nordflanken - et samarbeid i nord

Nordflanken er navnet på et samarbeid mellom fylkesmennene og kompetansentrene i region nord. Hva kan de få til ved å trekke i lag?

-Dette er en måte å finne prosjekter vi kan samle oss om på. Vi bruker dialogmøtene til å spille hverandre gode, og vi ser på dette som en vinn-vinn-situasjon for arbeidet med å styrke psykisk helsetjenester i region nord, sier Solrun Steffensen, faglig rådgiver i NAPHA.

Da Nordflanken møttes til sitt årlige møte 6. februar i år ble samarbeid om samfunnsoppdraget og selve kompetanseutviklingen diskutert.

Fokus på nordområdene

Hvordan kan vi samarbeide bedre om kompetanseheving i region nord, spurte Merete Saus, instituttleder ved RKBU Nord, i sitt innlegg:

  • Er Nord-Norge for lite synlig på landsbasis når det gjelder kompetanse og utviklingsarbeid? Hva gjør vi i så fall med det?
  • Hvilke endringer skjer i kommunenes ressursbruk innen rus, psykisk helse og folkehelse? Hva er årsakene til endringene?
  • Hvordan er våre tjenester linket sammen, og på hvilken måte utfyller vi hverandre?

På Psykiskhelsearbeid.no kan du lese hele Solrun Steffensens oppsummering fra dialogmøtet: Nordflanken - et samarbeid i nord

 

Nordflanken

Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark etablerte i 2010 et regionalt samarbeidsnettverk kalt «Nordflanken», som består av embetes rådgivere innen folkehelse, psykisk helse og rus. På Nordflankens møte i Vadsø i september 2012, bestemte de seg for å invitere de regionale kompetansemiljøene inn.

  • Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark
  • Barne-, ungdoms og familieetaten- Bufetat
  • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne - NAPHA
  • Kompetansesenter rus, Nord-Norge - KoRus-Nord
  • Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern - SANKS
  • Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - RKBU Nord
  • Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging -RVTS Nord og Helse Nord
TILSTEDE FRA NAPHA: Faglig rådgiver Solrun Steffensen. Faglig rådgiver Trond Asmussen var også tilstede under dialogmøtet 6. februar. Begge er med i NAPHAs Team Nord.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen