Publisert: 26. februar 2014.   Endret: 26. november 2019
Selvmordsforebygging thumb4659 (696 x 471)

Fikk pris for selvmordsforebygging

Fikk pris for selvmordsforebygging

-Prisen betyr at vi får et større fokus på viktigheten av selvmordsforebygging, sier psykiater Ewa Ness. Sammen med psykologspesialist og forsker Fredrik Walby er hun tildelt Akuttpsykiatriprisen for 2014.

Ness og Walby får prisen for sin jobb med Forebygging av selvmord i akuttpsykiatriske døgnavdelinger.

Det var et prosjekt  i 2013, som fra i år gikk over i et femårig nasjonalt program som heter I trygge hender 24-7.      

Fem tiltak mot selvmord

I vinnerprosjektet gjennomførte et 20-talls akuttenheter i Norge i perioden mars til september 2013  disse fem tiltakene i ulik grad:

  • Spesialistvurdering innen et døgn         
  • Iverksetting av beskyttelsestiltak (sikring av rom og omgivelser)
  • Vurdering av risikoen for selvmord (ved innskrivning, utskrivning, overføring og før permisjon)   
  • Planlegging av permisjon         
  • Tiltak ved utskrivelse (kriseplan for pasient og pårørende, avtale for oppfølging «time i hånda»)

-Behandle grunnlidelsen

Det skjer mellom 500-600 selvmord i Norge på årsbasis. I 2011 var 124 blant pasienter som hadde vært i kontakt med psykisk helsevern.

-På befolkningsnivå viser forskning at det først og fremst er forebygging som hjelper, slik som for eksempel sikring av broer og paracetpakker med bare ti tabletter, forteller Ness.

Rundt 90 prosent av de som begår selvmord har en psykisk lidelse, der depresjon dominerer.

-Gruppen som er innlagt på psykiaitrisk sykehus har en veldig mye høyere risiko for å begå selvmord enn andre. Det vi tror på er å behandle grunnlidelsen, sier hun.

Størst risiko rett etter utskriving

Hun understreker behovet for god oppfølging av personer i risikogruppen den første tiden etter utskriving fra psykiatrisk sykehus.

-De første ukene etter utskriving er risikoen størst. Blant tiltakene vi satser på er derfor "time i hånda" ved utskriving, som sikrer en tidlig oppfølging. Lett tilgjengelighet til hjelp ved krise er også svært viktig understreker Ness.

-Gleder oss stort

Den andre vinneren, Fredrik Walby, er også stolt over å motta prisen.

-Både Ewa Ness og jeg har jobbet med selvmordsforebygging i psykisk helsevern i en årrekke. Det gleder oss stort at denne delen av pasientsikkerhetskampanjen har blitt tatt så godt i mot, og på vegene av ekspertgruppa som har utviklet tiltaket er vi både glade og stolte over å ha mottatt prisen, seir Walby til napha.no.

Juryens begrunnelse

Det er Forum for akuttpsykiatri som deler ut prisen.

AKUTTPSYKIATRIPRISEN

Kommenter:

Mer om

nyheter selvmordsforebygging

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen