Endret: 27. februar 2014
COLOURBOX5767451
VERDIEN AV BRUKERUNDERSØKELSER: -Man kan være godt fornøyd med og ha nytte av en ljå, hvis man tror det er det eneste adekvate redskapet som finnes, men hvis man egentlig hadde trengt en gressklipper, blir tilbakemeldingene om ljåen med ett ikke fullt så interessante, skriver Odd Volden, som bilde på at brukere av psykisk helsetjenester må få informasjon om hva som finnes av ulike tilbud. Illustrasjonsfoto: colourbox.com.

De fornøyde brukerne

De fornøyde brukerne

NAPHA-blogger og brukeraktivist Odd Volden spør seg om han kan påberope seg et «vi» når han skriver om psykisk helse, eller om han må sies å representere de fornøyde brukerne.

-Er det ”vi-et” jeg ofte postulerer når jeg skriver om brukerperspektivet og brukerbevegelsen godt nok fundert? I hvilken grad kan jeg og mine tekster sies å representere de fornøyde brukerne, spør Volden i blogginnlegget De fornøyde brukerne.

-Svært nyanserte

Han mener brukerorganisasjoner og andre brukerstemmer i Norge generelt er mer nyansert enn sitt rykte.

-Det blir i blant hevdet fra faghold at det bare er de misfornøyde brukerne som organiserer seg. Det stemmer ikke med mine inntrykk. Det er min gjennomgående erfaring at de organiserte brukerne er svært nyanserte i sine vurderinger av tjenestene, men vi får nesten aldri muligheter til å delta på arenaer og i sammenhenger der det er rom for å gå i detaljer om dette.

Må kjenne alternativene

Når det gjelder brukerundersøkelser, mener Volden at det er flere forhold som må være på plass for at disse skal ha verdi. Det ene er at brukeren må ha fått god informasjon om hvilke muligheter og alternativer som finnes, i forkant av at han eller hun mottar tjenestene.

-Man kan være godt fornøyd med og ha nytte av en ljå, hvis man tror det er det eneste adekvate redskapet som finnes, men hvis man egentlig hadde trengt en gressklipper, blir tilbakemeldingene om ljåen med ett ikke fullt så interessante, poengterer han billedlig.

Kort- og langsiktig verdi

En annen faktor Volden mener må tas hensyn til er skillet mellom kortsiktig og langsiktig tilfredshet og nytte av tjenestene:

-Psykiske problemer og psykososiale funksjonsnedsettelser kan være langvarige eller tilbakevendende. Det er derfor viktig å skille mellom kortsiktig og langsiktig tilfredshet, og kortsiktig og langsiktig nytte, skriver han.

-Et paradoks

Han påpeker at tilfredshet og nytte ikke alltid henger sammen. Som eksempel på et mål på langsiktig verdi bruker han det om folk kommer i arbeid:

-Det er jo et paradoks at vi i følge mange fagfolk og brukere har veldig gode tjenester, tjenester som oppleves som nyttige, og som man er godt fornøyd med, samtidig som så mange av oss havner utenfor arbeidslivet på midlertidig eller permanent basis. Det er i grunnen snålt at politikerne og byråkratene ikke er mer opptatt av dette, mener Volden. 

ODD VOLDEN
  • Odd Volden er brukeraktivist og faglig rådgiver i NAPHA.
  • Han holder et skarpt blikk på psykisk helse, og blogger jevnlig på Napha.no
NAPHA-blogger Odd Volden.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen