Endret: 08. oktober 2015
Heidi Haug Fjone 2014 b behandlet

HEIDI HAUG FJONE: - Vi ønsker å nå ut til brukere og fagfolk; grupper som tradisjonelt ikke har hatt så lett tilgang på kunnskapen vi forskere finner frem til.

Bli kjent med HiNT

Bli kjent med HiNT

NAPHA lanserer nå sin tredje temaside for norske forskningsmiljøer innen psykisk helsearbeid. Velkommen til Høgskolen i Nord-Trøndelag.

- Jeg er glad for den populærvitenskapelige tilnærmingen NAPHAs kunnskapsbase har. Den fanger lesere vi ellers ikke ville nådd, sier studieleder ved masterutdanningen i psykisk helsearbeid ved HiNT, Heidi Haug Fjone.

Totalt sett synes hun det er utfordrende for forskningsmiljøet å nå ut til folk med det de driver med.

Gull verdt

- Det er strenge rammer for hvordan vi forskere skal skrive, og vi sliter med å gjøre arbeidet vårt tilgjengelig. Formen NAPHA bruker er lettere, og å få en egen temaside på www.napha.no der vi presenterer oss og arbeidet vi driver med, er gull verdt for oss, slår Haug Fjone fast.

Se den nye temasiden for forskningsmiljøet i Nord- Trøndelag her.

Hun synes det er viktig for HiNT å få synliggjort forskningen de driver med innen psykisk helsearbeid av flere grunner. For det første blir de da del av et større nettverk og får profilert seg på en ny måte for andre forskere. Men Haug Fjone synes det er like viktig å bli mer synlig for andre grupper.

Henter frem ny kunnskap

- Vi ønsker å nå ut til brukere og fagfolk; grupper som tradisjonelt ikke har hatt så lett tilgang på kunnskapen vi forskere finner frem til. Det vi gjør er relevant for dem fordi forskningsresultatene kan være med på å sette opp helt nye retningslinjer for hvordan de kan forholde seg. Det kan gi både fagfolk og brukere en bedre hverdag, konstaterer Haug Fjone.

Nærhet til unik databank

Forskerne ved HiNT er for øvrig i en litt spesiell situasjon: Ikke langt fra høgskolens avdeling på Levanger ligger forskningssenteret til Helseundersøkelsene i Nord- Trøndelag (HUNT).

- Data fra befolkningsundersøkelsene brukes stadig vekk i nye forskningsprosjekter, også innen psykisk helse. Databasen der er ganske unik i verdensmålestokk, og vi på HiNT har et ønske om å nyttiggjøre oss de mulighetene som ligger ved nærheten til HUNT, sier Haug Fjone.

Fokus på barn, unge og eldre

Når det gjelder den nåværende forskningen ved HiNT, vil hun spesielt trekke frem arbeidet som gjøres i forhold til barn, unge og eldre.

- Barn og unge som har foreldre med psykiske vansker er ett viktig prosjekt, eldre og kjæledyr et annet. Begge prosjektene er ferdigstilte, og handler om hvordan informantene opplever det. Funnene våre har betydning for hvordan fagfolk skal kunne møte disse gruppene på en best mulig måte, sier Haug Fjone.

Hverdagsaktiviteter

Og på spørsmål om de har noen spennende prosjekter på gang i nær fremtid, nikker hun bekreftende.

- Vi skal se nærmere på hvordan hverdagsaktiviteter kan ha betydning for folks psykiske helse. Det blir utrolig artig å se resultatet der, og dele det med verden.

HiNT forskningsmiljø

Omsetter for ca. 30 mill. i FoU-aktivitet per år. Dette dekker områdene helse, oppvekst og næring.

  • Samarbeider tett med Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) i flere prosjekter av nasjonal og regional karakter. Samlet er HiNT og TFoU Nord-Trøndelags viktigste forskningsmiljø.
  • Kunnskapsutvikling er en viktig del av samfunnsoppdraget til HiNT
HUNT
  • Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning.
  • Data er framskaffet gjennom tre befolkningsundersøkelser, HUNT 1 (1984-86), HUNT 2 (1995-97) og HUNT 3 (2006-08).
  • Til sammen har 120 000 personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og nesten 80 000 har avgitt blodprøver.
  • Dette gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.

KILDE: www.ntnu.no/hunt

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen