Endret: 20. mars 2014
F.v. Paul Martin Strand, Daniel Johansen og Beate Brinchmann
ÅPNET SENTER: F.v. Administrerende direktør ved Nordlandssykehuset Paul Martin Strand, Daniel Johansen fra tiltaket Kom i jobb, og senterleder og psykologspesialist Beate Brinchmann. FOTO: Nordlandssykehuset.

Frisk nysatsing på arbeid og psykisk helse

Frisk nysatsing på arbeid og psykisk helse

Denne uka åpnet Nordlandssykehuset et nytt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse, et lokalt initiativ som skal bidra til tettere samarbeid mellom NAV og helsetjenestene.

-Kompetansen finnes, og vi samhandler godt gjennom flere prosjekter. Målet er å få til et mer systematisk og formalisert rammeverk for denne samhandlingen, sier psykologspesialist og leder for det nyopprettede senteret, Beate Brinchmann.

Initiativ fra sykehuset

Tiltaket har utspring i psykisk helse- og rusklinikken ved Nordlandssykehuset, og er forankret i hele organisasjonen, forteller Brinchmann. Det er ikke snakk om et senter i fysisk forstand.

-Vi sitter på ulike steder, og fungerer i første omgang mer som et fagnettverk og en paraplyorganisering for våre praksisnære prosjekter og forskning rundt arbeid og psykisk helse, sier hun.

Samarbeid som varer

Selv om målet nå i starten er å utvikle gode og helhetlige tjenester lokalt i samarbeid med NAV, håper Brinchmann at virksomheten etterhvert vil vokse seg inn i en senterfunksjon.

-Å kalle det et senter er en fremtidig ambisjon. Litt av målet med dette er å finne ut hvordan NAV og helse kan finne samarbeidsarenaer- og måter som varer over tid, forklarer hun.

Spiller på eksisterende ressurser

Kompetansesenteret er ikke tilført ekstra stillinger, men spiller på allerede eksisterende ressurser som jobber målrettet med arbeidsinkludering gjennom tre ulike prosjekter. Dette er prosjektene Jobbhuset, Kom i jobb og “Ung i farta”. Sistnevnte er rettet mot ungdommer i videregående skole som samtidig har tilbud fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.   

-Vi skal ikke bygge noe nytt utenpå det som eksisterer, men derimot spille på den kompetansen som allerede finnes i tjenestene og formalisere at dette er et viktig fagfelt både for helse og NAV, sier Brinchmann.

Les også: Jobbhuset - en solskinnshistorie

Involverte

Senteret springer ut av et langvarig godt samarbeid med NAV, som startet i 2005 gjennom prosjektet Jobbhuset. Både Jobbhuset, Kom i jobb og Ung i farta har fokus på å kombinere jobb og behandling for mennesker med psykiske lidelser eller rusproblemer.

De som nå er tilknyttet senteret er Brinchmann selv som leder, samt forskningsansvarlig, administrasjonskonsulent, tre jobbspesialister, en skolekontakt og tre attføringskonsulenter. Attføringskonsulentene er ansatt i Bodø Industri, og har gjennom Jobbhuset tett samarbeid med Nordlandssykehuset. 

Praksisnær forskning

På sikt håper Brinchmann å få opp flere forskningsprosjekter, som skal være praksisnære og effektbaserte på tema rundt arbeid og psykisk helse.

-Vi ønsker å kunne bidra med opplæring i ulike arbeidsmetodikker som kombinerer arbeid og behandling, samt kunnskap om implementering av dette i større organisasjoner, sier hun.

Overføringsverdi

Brinchmann mener at selv om dette er et lokalt initiativ, så vil arbeidet kunne ha bred nytte.

-Våre prosjekter er utviklet lokalt, men de vil kunne gi svar på større politiske spørsmål. Vi har skaffet oss god kompetanse på implementering i allerede eksisterende tjenester og metodikk på arbeidsinkludering, utdyper hun.

Fikk seg kokkejobb

Under åpningen av senteret mandag denne uka fortalte Daniel Johansen om hvordan han fikk hjelp til å komme ut i jobb gjennom tiltaket Kom i jobb.

- Jeg har forsøkt å finne meg jobb tidligere. Men det var først da jeg fikk hjelp via Kom i jobb at jeg følte at jeg ble tatt på alvor. Og at jeg fikk oppfølging som gjorde at jeg nå står i full kokke-jobb, sier Johansen til Nordlandssykehusets nettside.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen