Publisert: 21. mars 2014
Ingvard Wilhelmsen
JOBBER MED HOLDNING: -Jeg mener holdningen til fortiden er viktig for en som har opplevd overgrep, sa professor Ingvard Wilhelmsen under en konferanse i regi av Senter mot incest og overgrep i Trondheim denne uka. FOTO: Kristin Trane/NAPHA.

Om å hjelpe overgrepsutsatte ut av offerrollen

Om å hjelpe overgrepsutsatte ut av offerrollen

Lege og professor Ingvard Wilhelmsen mener det er viktig å formidle til overgrepsutsatte at de ikke er ødelagt, men skadet. Bitterhet og offerrolle er helt naturlig å være innom, men ikke et sted å bli, mener han.

Under en konferanse i regi av Senter mot incest og overgrep i Trondheim denne uka snakket han til rundt 150 tilhørere om den enkeltes ansvar for eget liv, hvordan våre holdninger påvirker oss og om valgene vi selv har.

«Sjef i eget liv»

Innlegget med tittelen «Sjef i eget liv» ga tilhørerne en humoristisk og tankevekkende inntoning til et vanskelig tema.

-Jeg mener holdningen til fortiden er viktig for en som har opplevd overgrep, sier Wilhelmsen, som for tre år siden skrev boka «Det er ikke mer synd på deg enn andre» om dette temaet.

Skrev bok med pasient

Boka skrev han sammen med en tidligere pasient, som har hatt store psykiske vansker og vært utsatt for seksuelle overgrep. Kvinnen hadde gjennom år i psykiatrien opplevd at hjelperne syntes veldig synd på henne, og at ingen ga henne ansvar for situasjonen hun var i.

Wilhelmsen fortalte om prosessen rundt boka, om hvordan kvinnen først hadde opplevd seg krenket av at Wilhelmsen hadde sagt til henne at det er ikke var mer synd på henne enn andre. Flere år senere hadde imidlertid kvinnen tatt kontakt, og fortalt at dette nettopp hadde vært et vendepunkt for henne.

Bestemmer egne holdninger

Wilhelmsen - som er professor ved Universitetet i Bergen og spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og psykiatri - mener det meste her i livet er ting vi ikke kan gjøre noe med.

-Hvordan vi forholder oss til alt som skjer, sykdommer vi får eller konflikter vi opplever, bestemmer vi derimot selv, sier han.

Empati og konfrontering

Forholdet mellom empati og konfrontering er blant temaene i boka. Wilhelmsen poengterte i innlegget sitt hvor viktig empati er i møte med den enkelte. Samtidig er han opptatt av at hjelpere må ha en bevisst holdning i forhold til å hjelpe den enkelte til å ikke forbli i en offerrolle.

Han sier at han lar pasientene fortelle om hvordan de har det, viser empati, men så blir han raskt opptatt av spørsmålet «Hvordan forholder du deg til dette?» Det er da deres holdninger kommer frem, og disse er Wilhelmsen opptatt av at man som hjelper tar tak i.

-Jeg er ikke så interessert i de ekte problemene, men hvordan man forholder seg til dem, forteller Wilhelmsen.

Skadet - ikke ødelagt

Han understreker at man ikke skal bagatellisere, men gi pasienten hjelp til å plassere det som er skjedd og se fremover. Han forteller om en pasient som sa at hun var ødelagt av overgrepene hun hadde vært utsatt for.

-Er det å tenke at en er ødelagt en nyttig holdning, spør Wilhelmsen.

Han mener det ikke er det, og hadde formidlet til kvinnen at hun var skadet, men ikke ødelagt.

-Ikke et sted å bli

Kvinnen han skrev bok sammen med hadde opplevd seg stakkarsliggjort i hjelpeapparatet. Wilhelmsen sier det er naturlig at en etter å ha opplevd overgrep kommer innom mange følelser, som bitterhet. Mange kommer også innom offerrollen.

-Men, det er ikke et sted å bli, poengterer han. 

Angst og kreativitet

-Vi må ta ansvar for hvordan vi forholder oss til tingene. Du kan velge nye holdninger, og du må øve for å få til endring, understreker Wilhelmsen, som også har jobbet mye med pasienter med angstproblematikk.

Han trekker frem den kreativiteten, utholdenheten og kapasiteten mennesker med angst faktisk har.

-De trauste og trege får ofte ikke angst. De jeg snakker med er kreative, utholdende og de møter mye motstand i forhold til opplevelsen av angst. Har du kapasitet til å rote deg inn i et angstproblem har du også kapasitet til å rote seg ut av det, påpeker han.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen