Publisert: 01. april 2014.   Endret: 05. oktober 2016
Trondheim Mental Band 12

LIVSKVALITET: -Mennesket kan være skjørt, men likevel ha et godt liv. Det handler om kunsten å håndtere livet, sier Bengt Lindström.(Trondheim Mental Band spilte på seminar om salutogenese).

Kunsten å håndtere livet

Kunsten å håndtere livet

-Det finnes ingen fasit, derfor må vi være kreative sammen og lære oss hvordan vi kan jobbe helsefremmende innen psykisk helsefeltet. Det sa verdens første professor i salutogense, Bengt Lindström, NAPHAs salutogenese-seminar i dag. Trondheim Mental Band spilte opp.

-Livet er ikke det verste man har, sier Bengt Lindström, mens han tegner og forteller engasjert om den innfallsvinkelen til helsearbeid som han brenner for.

Lindström er ansatt som professor i salutogenese ved Senter for helsefremmende forskning ved NTNU, men arbeider i hele Skandinavia. Han leder også et verdensomspennende nettverk av 16 sentre som arbeider med salutogense. Begrepet  har sitt opphav hos sosiologen Antonovsky og kan oversettes med det som fremmer helse.  

NAPHA satser på Salutogenese

I dag er Lindström første foredragholder ut på NAPHAs seminar Kunsten å håndtere livet, et seminar om salutogenese i praksis.

-Vi hadde lyst til å få ny kunnskap, dele kunnskap og få inspirasjon til å  gjennomføre salutogenese i praksis, sa Wigdis Sæther, faglig rådgiver i NAPHA da hun åpnet konferansen. 

En rekke spennende folk er invitert til scenen i dag og i morgen: Gatefotballlaget Gøtz, Trondheim Mental Band, Odd Håpnes, kultursjef i Levanger kommune, Eva Langeland, psykiatrisk sykepleier og førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, Dina von Heimburg, folkehelsekoordinator i Innherred Samkommune og nestleder i WHOs norske nettverk om folkehelse, Birgit Granhaug, daglig leder ved Bakeribygget i Nordland, Arne Gustav Sorgmunter, daglig leder ved Kafe Blå i Lakselv og Kjell Birkely Andersen, psykiatrisk sykepleier i ambulant akutteam ved SANKS - Samisk nasjonalt kompetansesenter.

På seminaret blir NAPHAs nye rapport Salutogenese og psykiske helseproblemer, skrevet av 1. amanuensis Eva Langeland, Universitetet i Bergen, lansert.

-Tenke annerledes

Løsningene i praksis er ikke gitt, de må være mangfoldige, som vi mennesker er ulike, mente Lindström.

Han ser helsearbeid som noe annet enn å gjøre folk friske.

-Ordet salutogenese er komplisert, men prinsippet er enkelt. Det handler om å se på livet som målet. Det innebærer for mange å tenke på en litt annen måte, sier Bengt Lindström.

Floden eller hjulet

Han vil bort fra det klassiske synet på helse, det som beskriver livet som en flod, en flod som renner mot det uendelige havet, mot sykdom og død.

-I en slik sammenheng  er vi drevet mot sykdom og død, og forståelsen
av helse handler om å minimere risikoen for å å stupe utfor. 

I stedet kan man betrakte livet som et evig roterende hjul. Sykdom inngår som en del av hjulet. Det samme gjør friskhet - og livskvalitet.

Helse som prosess

-Helse er prosessen som holder oss i gang. Man betoner menneskelige styrker, ikke svakheter. Man betoner velbefinnende, ikke ubehag. Man betoner muligheter, fremfor hindringer, forklarte Lindström. 

De tre byggesteinene i den viktige opplevelsen av sammenheng i livet: Å forstå sine forutsetninger, å håndtere situasjoner og å oppleve mening. Dette er kjernen i salutogenese-tankegangen.

Full guffe!

Etter lunsj ble lydvolumet skrudd opp og temperaturen steg. Med fullt trøkk av trommer, bass, gitar, fele og sang slapp musikken løs:

-En levende og blå planet, svever i en evighet, sang Trondheim Mental Band.

Vi i salen følte oss kanskje straks et hakk litt mer levende. Foten begynte å trampe takten. Puls i rommet. Et lite løft.

Premiere på helsefremmende film

Så ble lyset dempet, og det var klart for premiere på filmen Det funker! - en film om salutogenese og psykisk helse, produsert for NAPHA av Sprettert Media.

-Det skjer noe med oss når vi får lov til å være kreative. Vi føler oss rett og slett bedre, mente Wigdis Sæther. 

 

 

Kunsten å håndtere livet - Trondheim 1.-2.april, 2014
  • Seminar om salutogenese i praksis.
  • Arrangert av NAPHA.
  • NAPHA lanserer kunnskapssammenstilling om salutogenese og psykiske helseproblemer
  • NAPHA lanserer film om salutogenese

 

 

 

Salutogenese
  • Begrep skapt av Aron Antonovsky (1923-1994
  • Satt sammen av salsus (latin), som betyr helse og genesis (gresk) som står for opprinnelse eller tilblivelse.
  • Helsesyn som fokuserer på ressurser hos mennesker og omgivelser som bidrar til å fremme helse.

 

BRUKER SYMBOLER: Bengt Lindstöm tegnet budskapet mens han forklarte.

Kommenter:

Mer om

nyheter salutogenese fysisk.aktivitet kunst.og.kultur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen